Hoe een bestemmingsplan tot stand komt

Wat is een bestemmingsplan en hoe maakt de gemeente deze?

Eén keer per 10 jaar moet de gemeente een bestemmingsplan opnieuw vaststellen. Officieel heet dit een herziening. In het gebied waarvoor het bestemmingsplan geldt, kunnen bestemmingen zijn veranderd. Bijvoorbeeld een winkelcentrum is een woongebied geworden, of weilanden zijn natuurgebied geworden. De gemeente neemt de nieuwe bestemmingen op in de nieuwe versie van het bestemmingsplan. Dat gaat volgens een vaste procedure, in 4 fasen.

Fase 1: voorontwerpbestemmingsplan

 • Ruwe versie van een nieuw bestemmingsplan
 • Nog geen inspraak mogelijk
 • Overleg met inwoners, bedrijven en organisaties

Procedure

 1. De gemeente maakt een ruwe versie van het nieuwe bestemmingsplan: het voorontwerpbestemmingsplan.
 2. Op informatiebijeenkomsten kunt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan en uw wensen doorgeven. Dit is nog geen officiële inspraak.
 3. De gemeente beoordeelt de binnengekomen reacties en wensen, en past eventueel het voorontwerpbestemmingsplan aan.
 4. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan.

Fase 2: ontwerpbestemmingsplan

 • In de eerste fase van de voorbereidingsprocedure
 • Na overleg met inwoners, bedrijven en organisaties
 • Inspraak mogelijk: zienswijze

Procedure

 1. De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente.
 2. Inspraak: u kunt in deze 6 weken een zienswijze indienen [link naar pagina Zienswijze indienen].
 3. De gemeente beoordeelt de binnengekomen zienswijzen en past eventueel het ontwerpbestemmingsplan aan.
 4. De gemeenteraad neemt een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Dit gebeurt binnen 12 weken nadat het plan ter inzage heeft gelegen. Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan officieel vastgesteld.

Fase 3: vastgesteld bestemmingsplan

 • In de laatste fase van de voorbereidingsprocedure
 • Goedgekeurd door de gemeenteraad
 • Inspraak mogelijk: beroep bij Raad van State, schorsingsverzoek

Procedure

 1. De gemeente legt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente.
 2. Inspraak: u kunt in deze 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State [link naar relevante pagina op website Raad van State]. In sommige gevallen kunt u tijdelijk tegenhouden dat het bestemmingsplan van kracht wordt. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) in.
 3. De Raad van State behandelt de ingediende beroepen en schorsingsverzoeken.
 4. Het bestemmingsplan wordt van kracht nadat het plan 6 weken ter inzage heeft gelegen, of nadat alle beroepen en schorsingsverzoeken zijn afgehandeld. Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk.

Fase 4: geldend bestemmingsplan

 • Nu van kracht, onherroepelijk
 • Geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek mogelijk
 • Kleine aanpassingen mogelijk: wijzigingsplan en uitwerkingsplan

Procedure

 1. De definitieve versie van het bestemmingsplan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 2. U kunt geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek meer indienen.
 3. U kunt een principeverzoek indienen als u wilt weten of uw plannen voor bouw, verbouw, wonen of bedrijf binnen het bestemmingsplan passen. Eventueel past de gemeente het bestemmingsplan aan om uw plannen mogelijk te maken.

Wijzigingsplan en uitwerkingsplan

 • Kleine aanpassing of nadere invulling op een geldend bestemmingsplan
 • Inspraak mogelijk: zienswijze

Met een wijzigingsplan kan een bestemming worden omgezet naar een andere bestemming. Dit kan alleen als het bestemmingsplan dat toelaat. In een bestemmingsplan moet de gemeente daarvoor wijzigingsgebieden opnemen. Dit zijn gebieden die in de toekomst voor verandering in aanmerking komen.

In een uitwerkingsplan geeft de gemeente een nadere invulling aan een geldend bestemmingsplan. Dit gebeurt meestal wanneer nog niet alle details bekend waren toen de gemeente het bestemmingsplan ontwikkelde.

Procedure

 1. De gemeente maakt een ontwerpwijzigingsplan of een ontwerpuitwerkingsplan en legt dit 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 2. Inspraak: u kunt in deze 6 weken een zienswijze indienen.
 3. De gemeente beoordeelt de binnengekomen zienswijzen en past eventueel het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerpuitwerkingsplan aan.
 4. De gemeenteraad neemt een besluit over het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerpuitwerkingsplan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt het plan officieel vastgesteld en wordt het meteen van kracht.

Beheersverordening

De beheersverordening is bedoeld om de bestaande situatie vast te leggen van een gebied waar geen ontwikkelingen meer zijn te verwachten. Een beheersverordening heeft dezelfde juridische status als een bestemmingsplan en kan in de plaats komen van een bestemmingsplan. Er is geen inspraak mogelijk.