Vastgesteld wijzigingsplan Vinkenterrein en het bijbehorende besluit hogere waarden

Het vastgestelde wijzigingsplan Vinkenterrein en het bijbehorende besluit hogere waarden kunt u hieronder als pdf downloaden. Het ligt ter inzage vanaf 19 november tot en met 31 december 2022.

U kunt het plan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0400.220WPMOLENWERF-VST1.

Documenten