Vastgesteld bestemmingsplan Kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast 2021

Het vastgestelde bestemmingsplan, raadsbesluit en de hierbij behorende stukken kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.611BSPWONEN2021-VST1.  U kunt de bijbehorende stukken ook hieronder dowloaden.

Documenten

Het bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 20 september 2021. Dit is tevens de beroepstermijn. Meer informatie leest u in de Bekendmakingen van week 37.