Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan de regels over het gebruik van de grond en de gebouwen.