Uw kind naar de kinderopvang

Wilt u uw kind inschrijven voor kinderopvang? Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie van uw eigen keuze. In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle erkende opvangorganisaties per gemeente.

Rol van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang. De GGD is als toezichthouder verantwoordelijk voor de inspecties. De gemeente voert de handhaving uit op de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Daarvoor kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen.