Afval melden

Wilt u iets melden over de afvalinzameling? Meld dat dan bij HVC. Dumping van afval of zwerfafval meldt u bij de gemeente.

Melden bij HVC

In de gemeente Den Helder zamelt HVC het afval in. HVC heeft regels voor afvalinzameling. Heeft u een klacht, melding of vraag over de afvalinzameling?

Bijvoorbeeld :

  • Uw afvalbak is niet geleegd.
  • De ondergrondse container is vol.
  • Uw wilt grof afval laten ophalen.
  • De afvalkalender

Dit moet u bij HVC melden.

Melden bij de gemeente

Dumping van afval meldt u bij de gemeente.

Bijvoorbeeld:

  • Vuilniszakken staan naast een afvalcontainer.
  • Grof afval wordt zonder afspraak of op de verkeerde dag neergezet.
  • Zwerfafval
  • Gedumpt (bedrijfs)afval
  • Olie op straat of in het water

Meld dat bij de gemeente via de knop hieronder.

Melden met DigiD

Melden zonder inloggen

Melden kan ook met de app 'Makkelijk Melden'. Verkrijgbaar in de Apple App Store of Google Play.

Na uw melding bij de gemeente

Een toezichthouder controleert of afval verkeerd is aangeboden en of degene die het afval heeft aangeboden bekend is. Is deze persoon bekend, dan krijgt die persoon een boete of worden er maatregelen getroffen. De gemeente maakt namelijk veel kosten voor het verwijderen van gedumpt afval.