Samen op weg naar een duurzame toekomst

In de Transitie Visie Warmte leest u hoe de gemeente aardgas wil vervangen door duurzame warmte.

U heeft er al veel over gehoord: woningen en gebouwen worden in de toekomst aardgasvrij. Voor het koken van ons eten en het verwarmen van huizen en kraanwater gaan we andere energiebronnen gebruiken dan aardgas. Deze overstap noemen we warmtetransitie.

Op 14 februari 2023 was er een informatieavond over deze warmtetransitie voor inwoners van Zwanenbalg. Daar kwam naar voren dat er nog veel onduidelijk is. Bijvoorbeeld over welke energiebronnen u kunt gaan gebruiken voor het verwarmen van uw huis. Wordt het helemaal elektrisch (all-electric) of zijn er ook andere en gezamenlijke oplossingen mogelijk? Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt. Die willen we samen met bewoners maken. Daarom vragen we hen hierover mee te denken en praten in een werkgroep. 

Waarom is die warmtetransitie zo belangrijk?

Lang is er in Nederland vooral aandacht geweest voor het opwekken van duurzame elektriciteit via windenergie en zonnepanelen. Vaak stond er in krantenartikelen over nieuwe windparken dat er genoeg energie opgewekt zou worden voor bijvoorbeeld 100.000 huishoudens. Maar elektriciteit is slechts een klein onderdeel van de energiebehoefte in Nederland. Het verwarmen van woningen en kraanwater kost veel meer energie. Zo’n 70 à 80 procent van het energieverbruik gaat daar aan op.
 
Een andere belangrijke reden waarom de warmtetransitie zo belangrijk is, is onze veranderde relatie met aardgas. Sinds de jaren ‘60 exporteerde Nederland aardgas naar andere landen en was het een relatief goedkope manier om woningen te verwarmen. Met het einde van de aardgaswinning in Groningen, mede door de aanhoudende aardbevingen, kopen we nu aardgas in uit andere landen. Omdat we daarbij niet afhankelijk willen zijn van landen als Rusland, is er steeds meer aandacht voor de warmtetransitie.

Verandering start plaatselijk

Het klimaat verandert en er zijn heel grote stappen nodig om de generaties die na ons komen dezelfde kwaliteit van leven te kunnen geven als waar wij nu van genieten. Er zijn klimaatconferenties, ambitieuze akkoorden en schokkende rapporten, maar de echte verandering in een maatschappij moet op plaatselijk niveau gebeuren.
 
Een van de grootste uitdagingen van de komende jaren is dus de overgang naar duurzame energie. Het is allang geen kwestie van ‘mogen’ meer: gemeenten en andere overheden moeten daadwerkelijk stappen gaan zetten om de overgang naar duurzame energie vorm te geven. Betrokkenheid van inwoners (participatie) speelt daarbij een belangrijke rol in het verduurzamen van de maatschappij. 

Inwoners doen al volop mee met duurzame initiatieven

Inwoners komen zelf al met initiatieven: ze kiezen voor een duurzamere auto, leggen zonnepanelen op de daken of besluiten hun leefwijze aan te passen. Kleine steentjes die voor veranderingen zorgen. 

Ook gemeenten aan zet

Gemeenten pakken op hun beurt ook een steeds grotere rol, die verder gaat dan verschillende soorten vuilnisbakken op het gemeentehuis of rioolvervangingen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een overstap op duurzamere energiebronnen. Zo is er afgesproken dat in 2030 gemeenten de helft minder CO2 uit moeten stoten. Een ambitieuze doelstelling met de nodige uitdagingen. 

Stapsgewijs van het aardgas af

Met het oog op deze ontwikkeling heeft de gemeente Den Helder in de Transitie Visie Warmte aangegeven in welke gebieden we het beste kunnen starten. Dat betekent niet dat volgend jaar in dat gebied ook daadwerkelijk de gaskraan dicht gaat. We starten eerst met het isoleren van de woningen en gebouwen, zodat we over een tijdje (de planning wordt in de uitvoeringsplannen bepaald) ook echt van het aardgas af kunnen. We doen dit in kleine stapjes en op een haalbaar tempo. Zwanenbalg is een van de eerste buurten waar we dit proces om tot een uitvoeringsplan te komen willen opstarten. Uw ideeën, gedachten en bijdragen zijn daarbij noodzakelijk. 

Het formele proces van de gemeente Transitie Visie Warmte

1. Transitie Visie Warmte

Alle gemeenten hebben een Transitie Visie Warmte. De gemeente moet daarin aangeven in welke wijken zij tot en met 2030 aan de slag gaat, hoeveel woningen en andere gebouwen tot en met 2030 worden geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt, welke alternatieve warmtevoorzieningen kansrijk zijn en wat de eindgebruikerskosten zijn. De Transitie Visie Warmte moet elke vijf jaar worden herzien. 

2. Uitvoeringsplan

In een uitvoeringsplan werken we de Transitie Visie Warmte verder uit. In het uitvoeringsplan staat per wijk op welk (eventueel gezamenlijk) duurzaam alternatief een wijk overgaat en per wanneer. Ook staat er welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. In het uitvoeringsplan staat ook aangeven welke isolatiemaatregelen nodig zijn om met de nieuwe warmtebron te kunnen verwarmen. Tot slot geeft het uitvoeringsplan een totaaloverzicht van de stappen die alle betrokken partijen moeten zetten om de isolatieaanpak en/of het gekozen alternatief voor aardgas voor een wijk te realiseren. 
 
3. Opname Uitvoeringsplan in Omgevingsplan

De gemeente is verplicht het alternatief voor aardgas juridisch vast te leggen in het Omgevingsplan. Ook staan in het Omgevingsplan de regels over de beëindiging van bestaande gasaansluitingen van gebouwen.

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met duurzaam@denhelder.nl.

Transitie Visie Warmte

Aardgas vervangen door duurzame warmte. Dat wil de gemeente Den Helder tussen nu en 2040 bereiken. Maar welke ideeën zijn er? Wat betekent het voor u? En hoe kunt u meedenken of meebeslissen?

U leest het in de Transitie Visie Warmte (pdf), die eind 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Zo’n verandering gebeurt natuurlijk niet in één keer, maar stap voor stap, wijk voor wijk. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaan we op zoek naar de beste oplossingen voor een duurzaam Den Helder. Zodat onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben.

In welke buurten komt mogelijk een warmtenet voor 2030?

Woont u in een van de buurten in De Schooten of Stad binnen de Linie-oost die op de plattegrond zijn ingekleurd? Daar wordt mogelijk voor 2030 een warmtenet aangelegd. Als dat zo is kunt u, als uw cv-ketel vervangen moet worden, het beste er tijdelijk één huren in plaats van een nieuwe te kopen. Meer informatie over de ontwikkeling van het warmtenet kunt u vinden op www.warmtenetdenhelder.nl.

Kaart met buurten mogelijk warmtenet