Agenda en keuzes

Wat vindt u belangrijk op het gebied van duurzaamheid? Geef uw mening tot 30 september voor het Programma Duurzaamheid.

Schone energie, elektrisch vervoer, hergebruik van grondstoffen en biodiversiteit. We vragen inwoners wat zij belangrijk vinden op ingesprek.denhelder.nl

Energie besparen, meer schone energie, gezond en elektrisch vervoer, ruimte voor planten en dieren, hergebruik van grondstoffen. Al deze onderwerpen hebben een plek in het Programma Duurzaamheid, verdeeld over de thema’s: biodiversiteit, circulaire samenleving, duurzame mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. 

De thema's en doelen van het Programma Duurzaamheid staan vast. De Duurzaamheidsagenda staat vol met acties. Maar wat doen we eerst en wat doen we later? Niet alles kan tegelijkertijd, we gaan keuzes maken. 

Deze keuzes leggen we aan inwoners voor via het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl. Van 1 tot en met 30 september 2023 kunnen inwoners kiezen welke stellingen en onderwerpen zij belangrijk vinden. De stellingen leggen we op andere momenten ook voor aan ondernemers in Den Helder en samenwerkingspartners als buurt- en wijkverenigingen, stichtingen en verhuurders. Want de doelen halen we alleen als we met elkaar samenwerken. 

De uitkomsten van de vragenlijst worden in het najaar van 2023 overgedragen aan het college. Alle verzamelde antwoorden zullen het college helpen om de juiste keuze te maken in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda.