Kamerverhuur

Het is niet meer mogelijk om in een woning in de gemeente Den Helder een kamerverhuur te starten.

Belangrijkste redenen zijn dat het te vaak leidt tot brandonveilige situaties, geluidsoverlast veroorzaakt voor omwonenden en onprettige leefomstandigheden vormt voor kwetsbare groepen. Vergunningen verstrekken we daarom niet meer. Alleen als u al een vergunning had, is deze nog geldig. Voor arbeidsmigranten zoeken we passende oplossingen.

Wethouder Heleen Keur legt het in een video op Youtube verder uit.

Overlast door kamerverhuur melden

Ervaart u overlast door kamerverhuur? U kunt dit melden via het contactformulier. Wij controleren na uw melding zo snel mogelijk of er sprake is van een illegale situatie.

Verhuurt u een kamer zonder vergunning?

Regelmatig ontvangen wij signalen dat sprake is van illegale kamerverhuur. De gemeente controleert deze signalen. Als er sprake is van illegale kamerverhuur, starten wij een handhavingstraject. Dit kan voor u betekenen dat u een dwangsom opgelegd krijgt of dat uw pand voor een bepaalde periode wordt gesloten.

Heeft u een kamerverhuurvergunning?

Dan verandert er op dit moment niets voor u als u zich aan de voorwaarden van uw vergunning houdt.

Huisvesting van tijdelijke werknemers

De huisvesting van tijdelijke werknemers is een complexe opgave en raakt direct of indirect veel thema’s zoals wonen, agri, verblijfsrecreatie, landelijk gebied, verkeer, handhaving, openbare orde & veiligheid en het sociale domein. Voorop staat dat iedere inwoner op een verantwoorde manier is gehuisvest, dus ook tijdelijke werknemers. Tegelijkertijd moet er voor worden gezorgd dat de omgeving hier zo min mogelijk overlast van ondervindt.