Wonen zonder aardgas

Nu nog worden veel Nederlandse woningen verwarmd met aardgas. Ook koken gebeurt bij de meeste gezinnen op aardgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk afgesproken om over te stappen naar andere, duurzame energiebronnen. Het Rijk heeft als doel dat in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Om onze rol goed te kunnen oppakken vraagt Gemeente Den Helder naar uw situatie.

Overstap naar schone energie

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De uitstoot van CO₂ draagt bij aan opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we in Nederland en Den Helder stoppen met het gebruik van aardgas, en overstappen op schone energie. Zo blijft Den Helder een fijne en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Is uw woning er klaar voor?

Er is een aantal verschillende manieren om een woning aardgasvrij te maken. We zijn benieuwd welke maatregelen u geschikt vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelnemers maken kans op een energie box ter waarde van € 62,-.

Start de vragenlijst

De komende jaren werkt de gemeente aan een klimaatneutraal Den Helder zonder uitstoot van CO₂ op een aantal manieren:

Een aanpak per wijk

Elke gemeente moet eind 2021 per wijk weten hoe en wanneer deze van het aardgas af moet. Eind 2020 is een concept-warmtevisie gepresenteerd in de raad. In 2021 werken we de visie, met uw antwoorden, verder uit. Over de uitkomst van de vragenlijst informeren wij u via Stadsnieuws en deze website.

Die aanpak gaat stap-voor-stap: voor alle warmteoplossingen zijn namelijk verschillende werkzaamheden nodig. Eerst zullen we wat moeten van het isoleren en aanpassen van woningen en gebouwen. Ook moeten er elektriciteitskabels of warmtenetleidingen worden aangelegd, voordat we klaar zijn voor nieuwe vorm van verwarmen.

De komende jaren stappen we op deze manier buurt voor buurt over. De gemeente werkt deze aanpak uit in de ‘Transitievisie Warmte’. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven hoe de stad stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij wordt. De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte in 2021 vast. Elke 5 jaar wordt er een nieuwe Transitievisie Warmte opgesteld, op basis van de nieuwste technieken en inzichten, en wijzen we de volgende buurten aan waar we aan de slag gaan.

Dit kunt u zelf doen: isoleren en energie besparen

Gemeente Den Helder motiveert inwoners bij het verduurzamen van de eigen woning. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder er nodig is en hoe beter het is voor het klimaat. Daarom is goede isolatie zo belangrijk. Energie besparen zorgt voor een lagere energierekening en voor een fijn en comfortabel huis. Bij verwarmen met een warmtepomp is isolatie zelfs noodzakelijk.

Nu al moet nieuwbouw zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. Woningen en gebouwen die na juli 2018 worden gebouwd, krijgen geen aansluiting voor aardgas.
Ook voor bestaande woningen en gebouwen gaan we aan de slag. Iedereen kan nu zelf al starten met isoleren en energie besparen. Zo worden we als stad zo snel mogelijk klimaatneutraal en verlagen we onze CO₂-uitstoot tot nul.

Wilt u zich alvast voorbereiden op klimaatneutraal wonen zonder aardgas?

  • Met uw vragen over verduurzaming kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen u coachen en adviseren bij het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van de woning.
  • Ga via duurzamehuizenroute.nl eens langs bij de aardgasvrije woning.
  • Bekijk welke subsidies u kunt aanvragen: U kunt nog steeds gebruik maken van de Woonlening, de Energievoucher en met subsidies op duurzame verbouwing van uw woning.
Warmtebronnen verduurzamen

Om Den Helder helemaal aardgasvrij te maken, verduurzamen we de komende jaren de warmtebronnen. Dit betekent dat we alleen nog gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen die geen CO₂ uitstoten. Zoals duurzame warmte of elektra uit zon, wind, aardwarmte, biomassa en oppervlakte-, drink- of afvalwater en groene waterstof.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het verduurzamen van warmtenetten. Zo moeten warmtenetten en elektriciteitsnetten (waar een warmtepomp gebruik van maakt) in 2030 70% duurzaam zijn. In 2040 moeten deze 100% duurzaam zijn, dus zonder gebruik van aardgas of andere fossiele brandstof.

Waarom gaat Nederland van aardgas af?

Werken aan schone energie doet ieder land anders. Zo stapt Duitsland bijvoorbeeld over op aardgas, terwijl Nederland juist aardgasvrij wil worden. Dat klinkt misschien gek, maar het is goed uit te leggen. Het komt omdat we starten vanuit 2 verschillende situaties. In Duitsland worden veel woningen en gebouwen nog met vervuilende, olie gestookte ketels verwarmd. Ook staan er in Duitsland meer kolencentrales dan gascentrales. Dat is in Nederland heel anders. Voor Duitsland is de overstap op aardgas een tussenstap om CO₂-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk gaan ook zij stoppen met fossiele brandstoffen en zullen ze - net als Nederland - vóór 2050 van het aardgas af moeten.