Den Helder duurzaam

De gemeentelijke organisatie heeft als doel om de komende jaren minder CO2 uit te stoten. De uitstoot wordt berekend met de werkwijze van de zogenoemde CO2-prestatieladder.

Wat doet de gemeente?

De gemeentelijk organisatie doet al veel om te verduurzamen. Bijvoorbeeld:

  • Verbeteren van onze panden en sportlocaties, bijvoorbeeld met isolatie en ventilatie
  • Gebruik van led-verlichting in de openbare ruimte
  • Verbeteren en uitbreiden van fietspaden
  • Meer laadpalen voor elektrische auto’s voor inwoners
  • Gebruik van minder vervuilende brandstoffen voor onze auto’s

Wilt u weten wat de gemeente de komende jaren gaat doen om zichzelf te verduurzamen? Kijk dan op de CO2-prestatieladder.

Wat kunt u doen?

Gratis advies van Duurzaam Bouwloket

Wilt u duurzamer wonen? Bijvoorbeeld uw huis gasloos maken? Vraag dan gratis advies op bij Duurzaam bouwloket. U kunt informatie krijgen over maatregelen op het gebied van bouwen, verbouwen of energiebesparing. Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u meer informatie en mogelijkheden voor uw woning. Of bel naar telefoonnummer 072 7433956. 

Bekijk duurzame huizen

Wilt u weten hoe het is om duurzaam te wonen? Neem dan eens een kijkje in een huis dat al duurzaam is gemaakt. Dat kunt u 2 keer per jaar doen tijdens de Duurzame Huizenroute. Of u kunt ook altijd een vraag stellen aan een bewoner via de website van de Duurzame Huizenroute. De bewoners gaan graag met u in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Op de website van de organisatie vindt u:

Subsidie energiebesparende maatregelen

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u misschien subsidie voor energiebesparende maatregelen krijgen.

Woonlening voor duurzame maatregelen

Wilt u uw woning isoleren, voorzien van dubbel glas of overweegt u de aankoop van een warmtepomp? U kunt voor die aanpassingen geld via de gemeente lenen. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de woonlening.

Korting bij duurzaam (ver)bouwen

Gaat u duurzaam bouwen of verbouwen? Dan kunt u korting op de bouwleges krijgen.

Gezamenlijke inkoop zonne-energie

Regelmatig kunt u via de gemeente investeren in zonne-energie. Dit doet u samen met andere inwoners. Dit heet collectief inkopen. U bespaart op die manier geld. En u wordt goed geïnformeerd op informatieavonden. Ook komt een installateur bij u op bezoek. U kunt collectief zonnepanelen kopen of investeren in een zonnepark. Denkt u bijvoorbeeld aan Jutterszon op het Doggerpark. Die 2044 zonnepanelen leveren duurzame stroom aan woningen en het ziekenhuis. Op de website van Duurzaam Bouwloket kunt u zich aanmelden voor de collectieve inkoop. Op de website van Stichting eneRegio vindt u meer informatie over de collectieve inkoop.

Laadpaal elektrische auto aanvragen

Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid deze op te laden bij uw eigen woning? U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. Dit oplaadpunt is dan door iedereen te gebruiken.

Samen verduurzamen

Bedrijventerreinen verduurzamen

Met ondernemersverenigingen uit Den Helder wil de gemeente de bedrijventerreinen verduurzamen. Dat doen we samen met de Rabobank en Onwikkelingsbedrijf NHN. Het doel is om minder CO2 uit te stoten. Daarmee besparen we ook nog geld. Bijvoorbeeld door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Of slimme oplossingen te zoeken voor het opwekken van energie.

Aanmeldformulier Duurzame energie collectief (pdf)

Verduurzamen in de regio

Hoe kan het Klimaatakkoord worden uitgevoerd in de Kop van Noord-Holland? Daarover denken lokale en regionale partijen samen na: overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie? En hoe kunnen we dat uitvoeren. Op de website van de energieregio Noord-Holland Noord vindt u meer informatie over de Regionale Energie Strategie.

Lokaal Energieakkoord

In het Lokaal Energieakkoord gaat de gemeente afspraken maken met partners. Bijvoorbeeld de Woningstichting, HVC, Rabobank, Port of Den Helder, Alliander, NAM en het ministerie van Defensie. In het akkoord staat hoe deze partners duurzamer worden in Den Helder. In 2020 wordt dit akkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad van Den Helder. Vervolgens komt er een plan voor uitvoering.

Samen naar een aardgasvrije gemeente

Aardgas vervangen door duurzame warmte. Dat wil de gemeente Den Helder tussen nu en 2040 bereiken. Maar welke ideeën zijn er? Wat betekent het voor u? En hoe kunt u meedenken of meebeslissen? U leest het in de Transitie Visie Warmte (pdf), die eind 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wijk voor wijk

Zo’n verandering gebeurt natuurlijk niet in één keer, maar stap voor stap, wijk voor wijk. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners gaan we op zoek naar de beste oplossingen voor een duurzaam Den Helder. Zodat onze én volgende generaties een prettige en leefbare toekomst hebben.