Als u een uitkering heeft

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is een aantal zaken belangrijk om te weten. Bijvoorbeeld wanneer de uitkering en het vakantiegeld betaald worden, of u mag bijverdienen en op vakantie gaan.

Informatie over werk of inkomen

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Den Helder? Vergeet dan niet om een account aan te maken op de website www.helderzichtopwerk.nl. Op deze website wordt alle belangrijke informatie gedeeld die met uw uitkering te maken heeft. U vindt bijvoorbeeld een overzicht van vacatures, trajecten en trainingen. Maar ook informatie over de betaling van uw uitkering, kinderopvang, regelingen en nieuwsberichten. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u ook op Helder Zicht Op Werk! Kortom, alle informatie voor u op één plek.

Informatieboekje

Veel informatie vindt u in het Informatieboekje Participatiewet (pdf). Hierin staat omschreven wat u van de gemeente mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Heeft u een uitkering en daarnaast werk?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en werkt u daarnaast? In sommige situaties mag u dan uw inkomsten houden. Onze gemeente neemt die dan gedeeltelijk niet mee bij de berekening van uw bijstandsuitkering. Dit heet: inkomstenvrijlating. Die vrijlating kan ook als u een IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) of een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) heeft.

Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

  • Inkomstenvrijlating gewoon: u mag zes maanden 25% van uw inkomsten tot maximaal € 226,- per maand houden naast uw uitkering.
  • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: na de zes maanden gewone vrijlating mag u nog 30 maanden 12,5% van uw inkomsten tot maximaal € 141,12 per maand houden naast uw uitkering.
  • Inkomstenvrijlating bij een medische urenbeperking: als u door medische redenen niet fulltime kunt werken mag u, na de gewone inkomensvrijlating van zes maanden, 15% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 141,12 per maand houden naast uw uitkering. De vrijlating geldt zolang de medische beperking aanwezig is.

De vrijlating van inkomsten is in veel gevallen tijdelijk. Werkt u naast uw uitkering en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vrijlating van uw inkomsten? Neem dan contact op met uw consulent van team Participatie. Team Participatie is op elke werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 140223.Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een inkomstenvrijlating met het formulier Inkomstenvrijlating aanvragen (pdf).

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De uitkering wordt maandelijks betaald en staat uiterlijk de laatste werkdag van de maand op uw rekening. December is een uitzondering. In december staat de uitkering uiterlijk 24 december op uw rekening.

Wanneer krijg ik vakantiegeld?

Maandelijks wordt van de uitkering vakantiegeld voor u gereserveerd. Het vakantiegeld wordt elk jaar in de eerste week van juni betaald. Wanneer er beslag ligt op het vakantiegeld, wordt het vakantiegeld uitbetaald naar de beslaglegger (bijvoorbeeld een deurwaarder).

Tijdelijk ergens anders verblijven

Wanneer u tijdelijk ergens anders verblijft, moet u dit vóóraf schriftelijk doorgeven aan uw consulent van team Participatie. Dan kan uw consulent hiermee rekening houden bij oproepen of verzoek om informatie. De reden van uw tijdelijke verblijf elders maakt niet uit. Dit kan bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek, een opname in een ziekenhuis of verzorging van een persoon zijn. Als u naar het buitenland gaat, moet u ook vóór uw vertrek een kopie van uw tickets of andere reisbevestiging inleveren.

U kunt de informatie over uw verblijf doorgeven op het mutatieformulier, op het formulier verblijf buitenland, met een door u zelfgeschreven brief of per mail naar team.participatie@denhelder.nl. Wanneer u langer dan 28 dagen in een kalenderjaar in het buitenland verblijft heeft u geen recht meer op bijstand. Uw uitkering wordt dan beëindigd.

Bijverdienen

Ontvangt u een bijstandsuitkering en werkt u daarnaast? In sommige situaties mag u dan uw inkomsten houden. De gemeente Den Helder neemt die dan gedeeltelijk niet mee bij de berekening van uw bijstandsuitkering. Dit heet: vrijlating van inkomsten of inkomstenvrijlating. Die vrijlating kan ook als u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering heeft.

De vrijlating van inkomsten is in veel gevallen tijdelijk. Uw parttime baan moet bijdragen aan het krijgen van een volledige baan. Zodat u geen uitkering meer nodig heeft. Wanneer u werkt en u wilt weten of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijk vrijlating van uw inkomsten, kunt u contact opnemen met uw consulent van team Participatie. Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een inkomstenvrijlating. Bij dit verzoek geeft u aan per welke datum u de vrijlating van inkomsten wilt laten ingaan. Als u geen datum aangeeft, gaat de inkomstenvrijlating in principe in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ontvangen.

Let op: Als u een uitkering aanvraagt en u heeft al inkomsten uit werk, dan krijgt u bij de start van uw uitkering geen vrijlating van inkomsten

Gevolgen hoger inkomen

Als u vrijlating van inkomsten heeft, krijgt u een hoger belastbaar inkomen. Uw inkomen per maand wordt namelijk hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen van de Belastingdienst, en dan vooral voor de huurtoeslag.

Bijvoorbeeld:

U krijgt vrijlating voor zes maanden met het maximale bedrag. U krijgt dan ongeveer 15 euro minder huurtoeslag per maand als u 500 euro huur betaalt.

Hoe meer vrijlating, hoe hoger uw inkomen wordt. En dat kan dus gevolgen hebben voor de toeslagen van de Belastingdienst. Om niet met vorderingen van de Belastingdienst of nare verrassingen te maken te krijgen, kunt u het beste uw nieuwe inkomen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Maak ook een proefberekening om in te schatten welke gevolgen de vrijlating voor u heeft. De proefberekening kunt u maken op www.toeslagen.nl. Of bel de BelastingTelefoon (0800) 0543 om de wijziging in uw inkomen door te geven.

Werk zoeken

Als u een uitkering ontvangt, is het uitgangspunt dat dit zo kort mogelijk is en dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig uw inkomen kunt verdienen. U bent daarom verplicht om er alles aan te doen om werk te krijgen. De gemeente controleert hierop, maar kan u ook helpen bij het vinden van werk.