Vroeg Eropaf Den Helder

Inwoners met een betalingsachterstand in de vaste lasten melden zich vaak niet of te laat voor hulp. Terwijl snelle hulp veel ellende en kosten kan voorkomen. Gemeente Den Helder neemt daarom soms zelf contact op met inwoners. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Hoe werkt het?

Wanneer een inwoner van de gemeente Den Helder problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een medewerker van het Financieel Fit Team namens de gemeente Den Helder contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

De gemeente Den Helder werkt bij Vroeg Eropaf samen met Stichting Woontij, Woningstichting Den Helder en de zorgverzekeraars coöperatie VGZ en Zilveren Kruis Achmea. Van deze organisaties en van de energiebedrijven ontvangt de gemeente berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is.

Contact opnemen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Den Helder of met Financieel Fit Den Helder via info@financieelfitdenhelder.nl. Meer informatie vindt u ook op de website www.financieelfitdenhelder.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf contact te zoeken met inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsproblemen ontvangt de gemeente Den Helder van Stichting Woontij, Woningstichting Den Helder, zorgverzekeraars coöperatie VGZ en Zilveren Kruis Achmea en van de energiebedrijven. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met het Financieel Fit Team;. een team van uitvoerders met vertegenwoordiging vanuit de Gemeente Den Helder, Omring, GGD Hollands Noorden en Rabobank Kop van Noord-Holland.

Wie wordt benaderd?

Mensen die bij twee of meer deelnemende organisaties een betalingsachterstand hebben. Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten via de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om ook enkelvoudige signalen op te volgen.

Hoeveel mensen krijgen hulp?

Het project loopt van mei 2020 tot en met december 2021. In die tijd wil de gemeente Den Helder aan 400 huishoudens hulp bieden.

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een professional van het Financieel Fit Team bij u langskomen. Deze medewerker gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De medewerker van het Financieel Fit Team ondersteunt u en zorgt dat u zo snel mogelijk de beste hulp krijgt. Deze hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners doen meerdere pogingen om contact met u te leggen. Bovendien laten zij een folder achter als u niet thuis bent. U kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp, kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met  schuldhulpverlening van de gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen.

Privacy

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op problematische schulden tijdig hulp aan te bieden. De woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars geven de betalingsachterstanden door via een strikt beveiligde databank. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld die noodzakelijk zijn om de inwoner te kunnen identificeren en bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer) en te bepalen waar het risico op problematische schulden het grootst is (hoogte en looptijd van de betalingsachterstanden). Wanneer er twee of meer betalingsachterstanden op één adres zijn gemeld, of één grote betalingsachterstand, gaan de hulpverleners op pad om hulp aan te bieden. Alleen deze hulpverleners hebben inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kunt u zelf kiezen of u dit wilt of niet. Als u de hulp aanvaardt, maakt de hulpverlener afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Als u de hulp niet aanvaardt, dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld en stopt het traject. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt en na een jaar automatisch vernietigd. Alle betrokken partijen volgen de geldende wet- en regelgeving voor beveiliging van persoonsgegevens.

Wilt u niet dat uw betalingsachterstanden aan ons worden doorgegeven? Meld dit dan aan uw verhuurder, energieleverancier, zorgverzekeraar en/of waterbedrijf.

Wilt u weten hoe de gemeente omgaat met uw privacy of wilt u een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar de privacyverklaring van de gemeente Den Helder.