Kindpakket

Voor elk kind van 0 tot en met 17 jaar dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen geeft de gemeente € 200,- vanuit het Kindpakket.

Bijstandsuitkering? U krijgt het Kindpakket automatisch

Ontvangt u een bijstandsuitkering? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch een brief over het Kindpakket. En het bedrag wordt op de bankrekening gestort dat bij de gemeente bekend is.

Wat is het kindpakket?

Vanuit het Kindpakket kunnen ouders per inwonend minderjarig kind een bedrag van € 200,- ontvangen. Hiermee wil de gemeente uw kind helpen om zoveel mogelijk mee te kunnen doen op school en daar buiten. 

U kunt met dit geld spullen voor uw kind aanschaffen, zoals:

 • schoolspullen
 • gymkleren
 • kleding
 • schoenen
 • baby-artikelen
 • een fiets, onderdelen van een fiets of fietsonderhoud

Sportkleding en sportschoenen

Voor sportkleding en sportschoenen kunt u ook een vergoeding van het Jeugdsportfonds aanvragen.

Bedrag

 • Het bedrag is € 200,- per kind.
 • Gaat uw kind in augustus 2023 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een extra bedrag aanvragen voor een fiets of om een fiets te laten repareren. Dit bedrag is  € 170,-.

Kindpakket of fietsregeling aanvragen

U heeft recht op het Kindpakket als u voldoet aan de voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Den Helder
 • uw kind is jonger dan 18 jaar of is 18 geworden na 1 januari 2023
 • u krijgt kinderbijslag voor uw kind of u kunt kinderbijslag aanvragen
 • u heeft weinig te besteden (120% van uw bijstandsnorm of lager, of u zit in een MSNP/WSNP-traject).
 • uw vermogen is niet groter dan € 15.210,-
 • Verdient u nu minder dan 140% van uw bijstandsnorm? En heeft u de afgelopen 2 jaar een bijstandsuitkering bij de gemeente gehad? Dan heeft u recht op een deel van het Kindpakket.

Nodig bij de aanvraag

 • Uw laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie
 • Als u dat heeft: bewijs van ontvangen alimentatie
 • Als u dat heeft: bewijs van overige inkomsten
 • Als u nog ander vermogen heeft (bijvoorbeeld een kapitaal- of levensverzekering, een auto, motor, caravan, boot of eigen woning): Bewijsstukken van ander vermogen. Bijvoorbeeld het eigendomsbewijs of het laatste overzicht van waarde.
 • Als u schulden heeft: een overzicht van huidige schulden
 • Als u ook een fietswaardebon aanvraagt: bewijs van eerste toelating of inschrijving van het voortgezet onderwijs
 • Als u in een MSNP- of WSNP-traject zit: Bewijsstuk MSNP- of WSNP-traject. Andere gegevens over uw vermogen en schulden hoeft u dan niet op te sturen.
 • Bankafschriften of mutatieoverzicht van alle rekeningen over de afgelopen maand.

Direct regelen

Kindpakket aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023.

Fietsregeling aanvragen

Heeft u een kind of kinderen die in augustus 2023 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan? Dan kunt ook de fietsregeling aanvragen. Dit bestaat uit een bedrag van € 170,-. Dit bedrag kunt u gebruiken voor:

 • het kopen van een fiets
 • het kopen van fietsonderdelen
 • onderhoudskosten van een fiets

De fietsregeling van de fietsregeling kunt u tegelijk met het Kindpakket aanvragen. Heeft u het Kindpakket al gekregen? Vul dan het aanvraagformulier fietsregeling (pdf) in. En verzamel de bewijsstukken. Op het formulier staat welke bewijsstukken wij nodig hebben.

Verstuur het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken naar:

Gemeente Den Helder
t.a.v. team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB  Den Helder
Een postzegel is niet nodig.

U kunt de stukken ook scannen en mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Voor de afhandeling hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Vul daarom het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. En stuur alle gevraagde bewijsstukken mee. Op het formulier staat welke bewijsstukken wij nodig hebben.

Wij kunnen uw aanvraag niet behandelen als u het formulier niet volledig heeft ingevuld, de gevraagde bewijsstukken ontbreken of als u de aanvraag niet heeft ondertekend.

De fietsregeling kunt u net als het Kindpakket aanvragen tot en met 31 december 2023. Ontvangen wij uw aanvraag op of na 1 januari 2024? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief (beschikking). In de brief staat of u het Kindpakket krijgt of niet.