Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen met een langdurig laag inkomen die geen uitzicht hebben op een inkomensverbetering.

Hoogte van de individuele inkomenstoeslag 2021

 • Gehuwden/samenwonenden: € 591,-
 • Alleenstaande ouder: € 591,-
 • Alleenstaande: € 414,-

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u, op de voor u vast te stellen peildatum, aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer u een partner heeft, moet ook uw partner aan deze voorwaarden voldoen.

 • u bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd
 • u heeft langdurig een laag inkomen: u heeft minimaal 36 maanden aaneengesloten een inkomen gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm (pdf) ontvangen
 • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering (wat heeft u er zelf aan gedaan?)
 • uw vermogen was in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag lager dan de vermogensgrens. Meer informatie over de vermogensgrens vindt u op www.rijksoverheid.nl.
 • u volgt op de datum van aanvraag of in de afgelopen 36 maanden geen opleiding op grond van de WTOS of een studie op grond van de wet Studiefinanciering 2000. Ook ontvangt u op de datum van aanvraag geen studiefinanciering op grond van de wet Studiefinanciering 2000 of u heeft dit in de afgelopen 36 maanden ontvangen.
 • u volgt geen opleiding op grond van het Besluit uitbreiding kring studerenden Wet Wajong
 • u heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen.

Aanvragen

Als u een bijstandsuitkering heeft, bel dan naar de gemeente.

 • Telefonisch spreekuur, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 12.00 uur)

De gemeente stuurt een aanvraagformulier naar u op.

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan kunt u een aanvraag ook schriftelijk indienen. Bij de aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf)
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort of Europese identiteitskaart).
 • Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft: kopie van uw verblijfsvergunning.
 • Gegevens over inkomen (afgelopen 36 maanden of 12 maanden)
 • Bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 3 jaar.
 • Kopieën van uw bank- en of girorekening(-en) van de laatste 3 maanden.

Opsturen

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken naar:

Gemeente Den Helder
ter attentie van team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder

Een postzegel is niet nodig.

U kunt de stukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.