Energietoeslag

De energietoeslag is een bijdrage voor de hoge energiekosten. U heeft daar recht op als u aan de voorwaarden voldoet. De energietoeslag is in 2022 en 2023 een bedrag van ongeveer € 1300,- netto per huishouden.

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 wordt de energietoeslag van ongeveer € 1.300,- uitgekeerd. Dat heeft het kabinet besloten. U kunt de energietoeslag 2023 op dit moment nog niet aanvragen.

Gemeenten kunnen in 2022 al € 500,- van de energietoeslag 2023 uitkeren. Wij hebben besloten om dat niet te doen.

Als er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u dat op onze website.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is ongeveer € 1.300,- netto per huishouden in 2022 en 2023.

Waarom de energietoeslag?

De prijs van veel producten en diensten is de laatste tijd flink gestegen. Zoals van boodschappen, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de eenmalige energietoeslag.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U kunt de energietoeslag van gemeente Den Helder krijgen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • woont in de gemeente Den Helder
 • een geldig paspoort, id-kaart of verblijfsvergunning heeft.
 • een laag inkomen heeft. Dit hangt af van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Hieronder ziet u het maximale inkomen dat voor u geldt. De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag.

Inkomen per maand vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssamenstelling Maximaal inkomen
Gehuwden € 1.888,34
Alleenstaande ouder € 1.322,18
Alleenstaande € 1.322,18

Inkomen per maand vanaf pensioengerechtigde leeftijd en ouder

Gezinssamenstelling Maximaal inkomen
Gehuwden € 1.992,43
Alleenstaande ouder € 1.470,80
Aleenstaande € 1.470,80

Geen recht op de energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 en 20 jaar bent.
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen).
 • op een briefadres staat ingeschreven, bij iemand inwoont of een kamer huurt.
Wanneer hoeft u de energietoeslag niet aan te vragen?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de energietoeslag in deze situaties vanzelf:

 • U heeft een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ of
 • U krijgt maandelijks bijzondere bijstand.

U hoeft de toeslag dan niet aan te vragen. Eind april 2022 heeft u de toeslag gekregen. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.

Ontvangt u een uitkering of periodieke bijzondere bijstand, voldoet aan de voorwaarden en u heeft nog niets over de energietoeslag gehoord? Dan kunt u bellen met uw consulent bij team Participatie of met team Bijzondere bijstand.

Online aanvragen

U kunt de energietoeslag 2022 online aanvragen via de knop hierover. U logt in met DigiD. Daarna komt u in een online aanvraagformulier.

Tijdens uw aanvraag vragen wij u om bijlagen toe te voegen. Heeft u die niet direct bij de hand? Sla uw aanvraag dan op met de knop die onderaan het formulier staat. U kunt uw aanvraag dan later verder invullen.

 • vul de vragen naar waarheid in.
 • lever kopieën, scans of screenshots in van alle bewijsstukken. Die kunt u uploaden.
 • zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 • u ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner de aanvraag ondertekenen.

Energietoeslag 2022 aanvragen met DigiD

Nog geen DigiD? U kunt eenvoudig DigiD aanvragen.

Per post aanvragen

Wilt u de energietoeslag 2022 via de post aanvragen? Dat doet u zo:

 1. Download het aanvraagformulier (pdf) en print het uit.
 2. Vul het formulier in en onderteken het. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet ook uw partner het formulier ondertekenen.
 3. Voeg de gevraagde bewijsstukken bij. In het formulier leest u welke bewijsstukken dat zijn.

Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als:

 • u het aanvraagformulier niet volledig invult of
 • als u niet alle benodigde bewijsstukken meestuurt

Kunt u het formulier niet downloaden of printen? Vraag dan de gemeente het formulier naar u op te sturen. Bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur).

Gegevens opsturen

Stuur de aanvraag met de bewijsstukken op naar:

Gemeente Den Helder
t.a.v. team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB  Den Helder
Een postzegel is niet nodig.

U kunt de aanvraag plus bewijsstukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Aanvragen tot en met 30 juni 2023

U kunt de energietoeslag voor 2022 aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Na uw aanvraag

Wanneer krijgt u bericht?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en alle benodigde bewijsstukken heeft inlevert, krijgt u zo snel mogelijk bericht. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Als uit de controle achteraf blijkt dat u geen recht had op de energietoeslag, dan moet u die terugbetalen. Heeft u met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Dit willen we graag voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de energietoeslag of hulp nodig bij het aanvragen? Neem gerust contact met ons op:

 • Telefoonnummer: 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 10.00 uur). Vraag naar het team Bijzondere Bijstand.
 • E-mailadres: bijzonderebijstand@denhelder.nl.

U kunt ook hulp krijgen bij het wijksteunpunt bij u in de buurt.

Andere noodzakelijke kosten

Heeft u andere noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Kijk dan ook op de pagina Bijzondere bijstand. Misschien kunnen wij u op die manier helpen.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u schulden? Heeft u moeite om rond te komen met uw geld? Of bent u ZZP’er of ondernemer met financiële problemen? We kunnen u helpen. Kijk op de pagina Schuldhulpverlening.