Bijzondere bijstand

Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Het is belangrijk dat u de aanvraag doet voordat u de kosten maakt.

Bijzondere bijstand vraagt u in ieder geval aan voordat u kosten maakt bij:

 • verhuis- en/of inrichtingskosten
 • opknapkosten
 • duurzame gebruiksgoederen
 • aanvragen waarvoor een medisch advies noodzakelijk is

Aanvraag achteraf indienen

Voor de volgende uitgaven kunt u ook na het maken van de kosten bijzondere bijstand aanvragen. U moet dan binnen drie maanden nadat de kosten zijn gemaakt de bijzondere bijstand aanvragen.

 • bewindvoeringskosten
 • kosten griffierecht
 • kosten in de eigen bijdrage voor rechtsbijstand
Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand?

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Wij hebben dan het volgende van u nodig:

 • de aanvraag moet op tijd zijn ingediend
 • de kosten mogen nog niet gemaakt zijn als u de aanvraag doet
 • u heeft een laag inkomen. U komt voor de meeste bijzondere uitgaven in aanmerking als het inkomen niet meer bedraagt dan 120% van de geldende bijstandsnorm (pdf)
 • uw vermogen mag niet te groot zijn. Bekijk de vermogensgrens op www.rijksoverheid.nl

Soms wordt bijzondere bijstand als renteloze lening verstrekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Bijzondere bijstand aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Wij hebben dan het volgende van u nodig:

 • Het aanvraagformulier, volledig en juist ingevuld. Het formulier moet ondertekend zijn. Vraagt u de bijstand met twee personen aan (als gehuwden/samenwonenden)? Dan moet u beiden het formulier invullen en ondertekenen.
 • De gevraagde bewijsstukken. In het formulier leest u welke dat zijn.
 • Vraagt u bijzondere bijstand voor de eerste keer aan? Stuur dan een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of Europese identiteitskaart mee.

Anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvraagformulier downloaden

U kunt ook de gemeente vragen het formulier naar u op te sturen. Bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 09.00 tot 10.00 uur).

Gegevens opsturen

Stuur de documenten naar:

Gemeente Den Helder
t.a.v. team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB  Den Helder
Een postzegel is niet nodig.

U kunt de stukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag dient binnen 8 weken behandeld te worden.

Welke kosten worden wel en niet vergoed?

Kosten die worden vergoed

Kosten worden vergoed als deze onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kosten zijn noodzakelijk
 • de kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden
 • de kosten zijn in Nederland gemaakt

Voorbeelden van kosten die kunnen worden vergoed met bijzondere bijstand:

 • eigen bijdragen, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage alarmering, of Wmo, jeugdhulpverlening of ziekenvervoer, openbaar vervoer of taxivervoer.
 • een abonnement Wonen Plus project of meerkosten Tafeltje Dek je, als u zelf uw eten niet kunt maken.
 • rechtsbijstand of administratieve kosten (griffiekosten). Let op: voor rechtsbijstand moet u contact opnemen met het Juridisch Loket in Alkmaar voordat u kosten maakt.

Kosten die niet worden vergoed

Voorbeelden van kosten die meestal niet worden vergoed met bijzondere bijstand:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (belasting)schulden
 • schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • kosten die u in het buitenland maakt. U kunt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand krijgen voor reiskosten naar en uitvaarten in het buitenland.