Bijzondere bijstand

Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Het is belangrijk dat u de aanvraag doet voordat u de kosten maakt.

Bijzondere bijstand vraagt u in ieder geval aan voordat u kosten maakt bij:

 • verhuis- en/of inrichtingskosten
 • opknapkosten
 • duurzame gebruiksgoederen
 • aanvragen waarvoor een medisch advies noodzakelijk is

Aanvraag achteraf indienen

Voor de volgende uitgaven kunt u ook na het maken van de kosten bijzondere bijstand aanvragen. U moet dan binnen drie maanden nadat de kosten zijn gemaakt de bijzondere bijstand aanvragen.

 • bewindvoeringskosten
 • kosten griffierecht
 • kosten in de eigen bijdrage voor rechtsbijstand

Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand?

Aan de hand van uw situatie en voorwaarden bekijkt het team Bijzondere Bijstand van de gemeente Den Helder of u recht heeft op bijzondere bijstand. De voorwaarden zijn onder andere:

 • de aanvraag moet op tijd zijn ingediend
 • de kosten mogen nog niet gemaakt zijn als u de aanvraag doet
 • u heeft een laag inkomen. U komt voor de meeste bijzondere uitgaven in aanmerking als het inkomen niet meer bedraagt dan 120% van de geldende bijstandsnorm (pdf)
 • uw vermogen mag niet te groot zijn. Bekijk de vermogensgrens op www.rijksoverheid.nl

Soms wordt bijzondere bijstand als renteloze lening verstrekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Bijzondere bijstand aanvragen

Om bijzondere bijstand aan te vragen belt u eerst met de Team Zorg, Bijzondere Bijstand.

 • telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur, telefoonnummer 14 0223.

U krijgt een aanvraagformulier toegestuurd. Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente. Als u voor het eerst een aanvraag doet, moet u een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of Europese identiteitskaart meesturen met het aanvraagformulier.

Behandeltermijn

Uw aanvraag dient binnen 8 weken behandeld te worden.

Kosten die worden vergoed

Kosten worden vergoed als deze onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kosten zijn noodzakelijk
 • de kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden
 • de kosten zijn in Nederland gemaakt

Voorbeelden van kosten die kunnen worden vergoed met bijzondere bijstand:

 • eigen bijdragen, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage alarmering, of Wmo, jeugdhulpverlening of ziekenvervoer, openbaar vervoer of taxivervoer.
 • een abonnement Wonen Plus project of meerkosten Tafeltje Dek je, als u zelf uw eten niet kunt maken.
 • rechtsbijstand of administratieve kosten (griffiekosten). Let op: voor rechtsbijstand moet u contact opnemen met het Juridisch Loket in Alkmaar voordat u kosten maakt.

Kosten die niet worden vergoed

Voorbeelden van kosten die meestal niet worden vergoed met bijzondere bijstand:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (belasting)schulden
 • schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • kosten die u in het buitenland maakt. U kunt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand krijgen voor reiskosten naar en uitvaarten in het buitenland.