Drank- en horecavergunning aanvragen

Als u bedrijfsmatig alcoholhoudende drank wilt verstrekken heeft u een vergunning nodig. Ieder natuurlijk of rechtspersoon die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan een vergunning aanvragen.

De aanvraag wordt door de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving getoetst op zedelijkheideisen, sociale hygiëne en inrichtingseisen. Hiervoor worden adviezen ingewonnen bij de politie, bij team Handhaving van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving en bij de Justitiële Informatie Dienst te Almelo.

Een terrasvergunning is onderdeel van de exploitatievergunning.

Kosten

€ 556,80

Nodig voor het aanvragen

 • Ondertekende of digitaal gewaarmerkte recente inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).
 • SVH-verklaringen Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Bij verenigingen en stichtingen moeten minimaal twee (bestuurs)leden in het bezit zijn van een SVH-verklaring, tevens moet er een zogenaamd bestuursregelement worden overgelegd.
 • Arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden die niet ook ondernemer zijn.
 • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Getekende huurovereenkomst of bewijs van eigendom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0223.

Vergunningverlening tijdens coronacrisis

U kunt nog steeds een nieuwe exploitatievergunning of drank- en horecavergunning aanvragen op de volgende manier:

 • Stuur een e-mail naar vergunningen@denhelder.nl.
 • De gemeente stuurt de aanvraagformulieren digitaal naar u op.
 • Print de formulieren en vul deze in.
 • Scan de benodigde bijlagen.
 • Stuur de ingevulde aanvraagformulieren naar vergunningen@denhelder.nl. U kunt de gemeente veilig mailen via Zivver. Of stuur de stukken per post op. Houd er dan rekening mee dat het dan langer duurt om de stukken te verwerken.

Normaal gesproken is er een intakegesprek met de aanvragers. Deze gesprekken worden nu opgeschort tot nader order.