Alcoholvergunning aanvragen

Wilt u dranken met alcohol verkopen in een horecabedrijf, zoals café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte? Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig. Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan.

Kosten

€ 565,70

Nodig bij de aanvraag

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dit toont u aan met een ondertekende of digitaal gewaarmerkte inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • SVH-verklaringen Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Bij verenigingen en stichtingen moeten minimaal twee (bestuurs)leden in het bezit zijn van een SVH-verklaring, tevens moet er een zogenaamd bestuursregelement worden overgelegd.
 • Arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden die niet ook ondernemer zijn.
 • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Getekende huurovereenkomst of bewijs van eigendom.

Vergunning aanvragen

U kunt een alcoholvergunning aanvragen op de volgende manier:

 • Stuur een e-mail naar vergunningen@denhelder.nl.
 • De gemeente stuurt de aanvraagformulieren digitaal naar u op.
 • Print de formulieren en vul deze in.
 • Scan de benodigde bijlagen.
 • Stuur de ingevulde aanvraagformulieren naar vergunningen@denhelder.nl. U kunt de gemeente veilig mailen via Zivver. Of stuur de stukken per post op. Houd er dan rekening mee dat het dan langer duurt om de stukken te verwerken.

Normaal gesproken is er een intakegesprek met de aanvrager(s). Deze gesprekken vinden nu niet plaats vanwege de coronamaatregelen.

Na uw aanvraag

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid toetst uw aanvraag op zedelijkheideisen, sociale hygiëne en inrichtingseisen. Hiervoor vragen wij advies bij de politie, team Handhaving van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en bij de Justitiële Informatie Dienst te Almelo.

Vragen?

Bel dan naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 8.30 tot 17.00 uur).