Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijs

Bent u als organisatie in de gemeente Den Helder verplicht om te controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB)? En maakt u daarom extra personeelskosten tussen 22 september en 31 december 2021? Ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen daarvoor een vergoeding aanvragen. Deze bijdrage moet helpen om de naleving van de maatregel te ondersteunen. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra beveiligers of controleurs.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is maximaal €3.000,- per organisatie.

Tot wanneer kan een organisatie de vergoeding aanvragen?

U kunt aanspraak maken op de vergoeding tot het beschikbare bedrag op is. . Uw aanvraag moet uiterlijk 16 januari 2022 bij ons binnen zijn. De gemeente Den Helder heeft €102.720,11 beschikbaar.  

Vergoedbare kosten en voorwaarden

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit zijn kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met de Veiligheidsregio door derden gemaakt worden, voor de ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling'.

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw.

Overige voorwaarden voor vergoeding

 • De kosten moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen, die op grond van die 'Tijdelijke regeling' verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, de toegang ontzegd mag worden.
 • De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van extra werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Denk hierbij aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling' ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance).
 • Alleen de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met vooralsnog 31 december 2021 en die niet deel zijn van de reguliere exploitatiekosten komen voor vergoeding in aanmerking.
Niet vergoedbare kosten

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding:

 • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021.
 • Kosten die deel zijn van de reguliere exploitatiekosten.
 • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
Vergoeding aanvragen

U kunt de vergoeding op deze manier aanvragen:

 • Stuur een e-mail naar ctbgelden@denhelder.nl.
 • Voeg bij de e-mail uw factuur als bijlage toe. Let daarbij op het volgende:
  • Op de factuur moet duidelijk staan dat is voldaan aan (een of meer van) de punten onder het kopje vergoedbare kosten en voorwaarden.
  • Dit moet een factuur zijn die u zelf heeft opgesteld, dus met uw eigen naam en logo.
  • Facturen die u van derden (bijvoorbeeld van het beveiligingsbedrijf) heeft gekregen kunt u aan ons doorsturen. Deze kunt u deze gebruiken als verantwoording. Deze factuur betaalt u zelf. Deze kosten kunt u vervolgens weer aan ons factureren. Wij maken het geld over op uw rekening.
Na uw aanvraag

We nemen uw aanvraag in behandeling en toetsen of het aan de gestelde voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen een week een reactie op uw aanvraag.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corlien Moleman-Boersen op telefoonnummer 06-11755775 en Julian Bor op telefoonnummer 06-50086147. Of stuur een mail naar ctbgelden@denhelder.nl.