Vergoeding materiële vaste lasten restaurants en cafés

Bent u ondernemer in gemeente Den Helder met een restaurant of café? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen van € 2.000,- in de materiële vaste lasten. De gemeente wil hiermee helpen voorkomen dat u uw deuren moet sluiten vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

De vergoeding is een tegemoetkoming naast de vergoeding die de TVL daarvoor verstrekt en kortingen die sommige verhuurders geven. De regeling is laagdrempelig zodat ondernemers deze regeling gemakkelijk kunnen aanvragen. Voor deze tijdelijke regeling is een bedrag van maximaal € 300.000 beschikbaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze vergoeding zijn vastgelegd in de verordening tijdelijke tegemoetkoming materiële vaste lasten voor restaurants en cafés gemeente Den Helder 2022 (pdf). U kunt de vergoeding aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet zoals genoemd in deze verordening, waaronder:

  • U bent gestart met uw onderneming voor 13 november 2021.
  • U exploiteert een restaurant of café in gemeente Den Helder.
  • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code 56101 (Restaurants) of 5630 (Cafés).
  • Uw onderneming verkeert niet in staat van surseance van betaling of faillissement.

Verordening

Meer informatie vindt u in de verordening (pdf).

Aanvragen tot 1 mei 2022

Een aanvraag kan worden ingediend tot 1 mei 2022.

Nodig bij het aanvragen

De volgende documenten heeft u nodig om een aanvraag te kunnen doen:

  • (Kopie) Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie dagafschrift met bankrekeningnummer en naam.
  • Als u de vergoeding aanvraagt zonder inloggen: een ingevulde en ondertekende verklaring (pdf) als bewijs dat u bevoegd bent.

Direct regelen

Vergoeding aanvragen met DigiD

Vergoeding aanvragen met eHerkenning

Vergoeding aanvragen zonder inloggen

Kosten

Geen

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk afgehandeld. U krijgt in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 6 weken een e-mail (beschikking) waarin staat of u de vergoeding krijgt of niet.

Hoogte van de vergoeding

Het maximale bedrag per onderneming is € 2.000,-.

Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan maakt de gemeente de vergoeding (binnen 1 week) over naar uw bankrekening.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt tegen bijna iedere beschikking bezwaar maken.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Julian Bor, telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17:00 uur)