Vergoeding huurlasten sportverenigingen aanvragen

Bent u een amateursportvereniging en huurt u een sportaccommodatie (gymzaal of sportveld) van de gemeente? En heeft u tijdens de lockdownperiode in het tweede kwartaal van 2021 daarvoor huur betaald? Dan kunt u voor 30 augustus 2021 een vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten van de maanden april, mei en juni 2021.

Voorwaarden

U kunt de vergoeding aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent een amateursportvereniging en
 • U bent aangesloten bij NOC*NSF en
 • U huurt een sportaccommodatie van de gemeente en
 • U heeft over de maanden april, mei en juni 2021 huur betaald voor uw sportaccommodatie.
 • U heeft een SBI-code die voorkomt op deze lijst met SBI-codes (pdf).

Nodig bij het aanvragen

De volgende documenten heeft u nodig om een aanvraag te kunnen doen:

 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie bankafschrift met bankrekeningnummer en naam
 • Kopie van de facturen van de huur over de maanden april, mei en juni 2021;
 • Als u de vergoeding aanvraagt zonder inloggen: een ondertekende verklaring (pdf) als bewijs dat u bevoegd bent.

Direct regelen

Direct regelen met DigiD

Direct regelen met eHerkenning

Direct regelen zonder inloggen

Kosten

Geen

Aanvragen tot 30 augustus 2021

U kunt tot 30 augustus 2021 uw aanvraag indienen.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt afgehandeld binnen vier weken na het indienen van uw aanvraag.

Hoogte van de vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal 3 maanden huurkosten, waarbij:.

 • Gebruiksgebonden huur: 100% van de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt.
 • Niet-gebruiksgebonden huur: 45% van de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt.

Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een beschikking (brief) en maakt de gemeente de vergoeding binnen 1 week over naar uw bankrekening.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt tegen bijna iedere beschikking bezwaar maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier of telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).