Vergoeding huurlasten sportverenigingen aanvragen

Bent u een amateursportvereniging en huurt u een sportaccommodatie (gymzaal of sportveld) van de gemeente en heeft u gedurende het vierde kwartaal van 2020 huur betaald voor uw sportaccommodatie? Dan kunt u een vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten van de maanden oktober, november en december 2020, als u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

U kunt de vergoeding aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent een amateursportvereniging en
  • U bent aangesloten bij NOC*NSF en
  • U huurt een sportaccommodatie van de gemeente en
  • U heeft over de maanden oktober, november en/of december 2020 betaalt voor uw sportaccommodatie.
  • U heeft een SBI-code die voorkomt op deze lijst met SBI-codes (pdf).

Nodig bij het aanvragen

De volgende documenten heeft u nodig om een aanvraag te kunnen doen:

  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie bankafschrift met bankrekeningnummer en naam
  • Kopie van de facturen van de huur over de maanden oktober, november en/of december 2020;
  • Als u de vergoeding aanvraagt zonder inloggen: een ondertekende verklaring (pdf) als bewijs dat u bevoegd bent.

Direct regelen

Direct regelen met DigiD

Direct regelen met eHerkenning

Direct regelen zonder inloggen

Kosten

Geen

Aanvragen tot 15 april

U kunt tot 15 april 2021 uw aanvraag indienen.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag wordt afgehandeld binnen vier weken na het indienen van uw aanvraag.

Hoogte van de vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal 3 maanden huurkosten.

Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een beschikking en maakt de gemeente de vergoeding (binnen 1 week) over naar uw bankrekening.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt tegen bijna iedere beschikking bezwaar maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier of telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur).