TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten, niet om een inkomensondersteunende regeling.

Voor wie?

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water.

Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent, een ondernemer of een uitkering ontvangt. De TONK is een aanvullende regeling op de bestaande bijzondere bijstand. Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u kijken of u voor een TONK-uitkering in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen voor de TONK hoeft u niet persé een minimuminkomen te hebben.

Ook voor ondernemers

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u door de coronamaatregelen opdrachten zien verdwijnen. Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
De TONK geldt alleen voor kosten uit de privésituatie.

Aanvragen

U kunt een tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier TONK.  Download het formulier hieronder als pdf-bestand of als Word-document:

U kunt ook via team Bijzondere bijstand een formulier krijgen. Team Bijzondere bijstand is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 0223. Of stuur een e-mail naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

U kunt een TONK-uitkering aanvragen tot 1 november 2021. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken op naar:

Gemeente Den Helder
t.a.v. team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder

Een postzegel is niet nodig.

U kunt de stukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.

Privacy

Hoe de gemeente omgaat met uw gegevens, leest u  in de privacyverklaring.

Periode dat u de TONK krijgt

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht.  U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoogte

De TONK-uitkering is een tegemoetkoming in de woonkosten. Dit betekent dat niet de gehele woonkosten worden vergoed. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van uw huidige inkomen en de hoogte van de woonkosten. Aan de hand van door u ingeleverde gegevens berekent de gemeente uw draagkracht. Het gaat alleen draagkracht uit uw inkomen. Er geldt geen vermogenstoets.

Eénmalige betaling

De tegemoetkoming wordt in één bedrag over de hele periode van negen maanden uitbetaald.