Coronavirus: informatie over de maatregelen

Informatie over de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. Daarom heeft het kabinet besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. Die regels gelden vanaf zaterdag 10 juli 2021. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de maatregelen.

Belangrijk blijft dat iedereen zich aan de basisregels houdt: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het vaccineren.

Gaat u op vakantie? Kijk dan op www.wijsopreis.nl

Basisregels

Natuurlijk blijven ook de basisregels gelden. Die zijn heel belangrijk. Volg ze daarom op en help zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ontmoet zo min mogelijk mensen.
  • Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Draag een mondkapje in openbare gebouwen en in publieke binnenruimten.
  • Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.

Aangepaste dienstverlening

Onze balies zijn beperkt open. Voor dringende zaken kunt u een afspraak maken. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag, 8:30 tot 17:00 uur).

Bij de receptiebalie kunt u een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of uittreksel basisregistratie (nodig voor bijvoorbeeld Woningstichting) afhalen. De receptiebalie is open van maandag tot en met vrijdag, 8:30 tot 17:00 uur. Kom alleen naar het stadhuis als dat kan.

Wij vragen u dringend binnen een mondkapje te dragen.

Meer informatie over aangepaste dienstverlening.

In het kort

Vervolg

We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Als daar aanleiding toe is, komen we met nieuwe informatie op deze pagina. Of kijk op Facebook, Twitter of instagram.