Coronavirus: Informatie voor ondernemers

Informatie over hulp en ondersteuning voor ondernemers naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vindt u regels die voor bedrijven gelden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om noodsteun aan te vragen.

Hulp bij schulden voor (ex)-ondernemers

Bent u ondernemer of ex-ondernemer en heeft u schulden of betalingsproblemen? Dan kunt u hulp krijgen. Ook als uw boekhouding of belastingaangiften nog niet helemaal op orde zijn. Meldt u zich aan bij team Schuldhulpverlening van de gemeente. Het team is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0223) 671270. U kunt ook mailen naar teamschuldhulpverlening@denhelder.nl. Voor schuldhulp aan (ex-)ondernemers werkt de gemeente Den Helder samen met Zuidweg & Partners.

Maatregelen van gemeente Den Helder

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. De TONK regeling is gesloten.

Uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen

Mogelijk kunt u in verband met de coronacrisis de aanslag niet op tijd betalen. Is voor u automatisch betalen niet de oplossing dan denken we graag met u mee voor een passende oplossing. Kijk op de website van Cocensus voor de mogelijkheden.

Speciaal telefoonnummer voor betalingsregeling ondernemers

Voorziet u problemen voor wat betreft de betaling van de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met Cocensus om tot een passende oplossing te komen.
Dat kan telefonisch via nummer 023 556 34 00, optie 1 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur of via de mail invordering@cocensus.nl. Zij denken graag met u mee.

Invorderingsrente

Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.
De invorderingsrente gaat na 31 december 2021 stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Vragen?

Meer informatie vindt u op de pagina contact voor ondernemers.

Landelijke maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hieronder uw mogelijkheden. Of bekijk een overzicht van alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

TVL Q4 2021

Voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 nog 30% of meer omzetverlies hebben, is er de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021. TVL Q4 2021 opent zodra de Europese Commissie de regeling heeft gewijzigd en goedgekeurd.

Tozo

Het kabinet is per 1 oktober 2021 gestopt met de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent ook dat Tozo- en TONK-regelingen vanaf die datum niet worden verlengd. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Per 1 oktober 2021 kunt u geen NOW meer aanvragen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de vaststelling van de NOW.

BMKB: meer en sneller lenen bij banken

  • Meer informatie over de BMKB op de website van de KvK.
  • U kunt de regeling niet zelf aanvragen. U kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De financiers kunnen toepassing van BMKB nu zonder tussenkomst van de RVO afhandelen.

Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

  • Aanvragen via de website van de Belastingdienst

Qcredits: rentekorting op microkredieten

BL (borgstellingscredit voor de landbouw): financiering voor land- en tuinbouw

  • Meer informatie over BL op de website van de KvK.
  • De regeling kan op dit moment nog niet worden aangevraagd. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

SET COVID19: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Vaste Lasten Nachtsluiting

Voor onder meer horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting is in Q4 2021 een subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) beschikbaar.

Banken staan klaar in deze onzekere tijd

De maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidscrisis te bedwingen, hebben een grote economische impact. Banken staan klaar voor hun klanten in deze onzekere tijd. Er zijn regelingen getroffen om daar waar mogelijk steun te bieden. Veel klanten melden zich voor deze regelingen en/of met andere vragen over hun financiële situatie. Banken zetten alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ondernemers die door wegvallende inkomsten in problemen komen met de aflossing van hun bedrijfslening wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden.
Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

Coronaloket en ondernemersloket KvK

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de Kamer van Koophandel een loket geopend. U kunt er terecht met uw vragen over de regelingen. Het telefoonnummer van het loket is 0800-2117.

Personeel nodig?

Heeft u het juist wel druk? En heeft u personeel nodig? Neem dan contact op met Julian Bor of het WerkgeversServicepunt.

  • Accountmanager Julian Bor, gemeente Den Helder: Telefoonnummer: (06) 50086147. E-mailadres: j.bor@denhelder.nl
  • WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord: Telefoonnummer: (072) 700 33 66, E-mailadres: contact@wsp-nhn.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.denhelder.nl/coronavirus.