Consulent integrale toegang (26 uur)

Medewerker SOZA A.

Als consulent Integrale Toegang heb je een generalistische blik op het sociaal domein en de inzet van maatschappelijke partners. Je vindt het een uitdaging om te pionieren en inwoners van Den Helder samen met maatschappelijke partners zo goed mogelijk te helpen.

Als Consulent integrale toegang richt je je op het functioneren van inwoners van de gemeente Den Helder op bijna alle leefgebieden.

  • Maximaal € 4208,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
  • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
  • Maximaal 26 upw voor de duur van een jaar:
  • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Als consulent(e) binnen het sociale Wijkteam werk je integraal. Je krijgt te maken met alle aandachtsgebieden binnen het sociaal domein. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal organiseren van noodzakelijke ondersteuning van de inwoners van gemeente Den Helder. Dit kan ondersteuning in de directe omgeving zijn (gezin, familie, buurt), maar ook ondersteuning uit de voorliggende voorzieningen en ingekochte zorg. Je zoekt samen met de inwoner naar een passende route, zodat de inwoner zelf kan komen tot een oplossing. Wanneer een collega van de maatschappelijke partners de hulpvraag niet of onvoldoende kan oppakken, voer je het gesprek met de inwoner aangaande zijn/haar hulpvraag en inventariseert knelpunten op alle leefgebieden.Dit doe je telefonisch en/of fysiek. Waar nodig schaal je op naar de specialistische teams. We werken integraal, wijkgericht en vinden de vraag achter de vraag enorm belangrijk. Je bent in staat om veiligheidsrisico’s in te schatten bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid binnen het gezin en hier actie op uit te zetten.

Verder;

  • Breng je nieuwe dossiers in op een multidisciplinair overleg;
  • Rapporteer je kernachtig zowel mondeling als schriftelijk en je werkt daarbij plaats en tijd onafhankelijk. (telefoon, bureaudienst);
  • Doe je in samenwerking met de gedragswetenschapper onderzoek en diagnostiek wanneer nodig of noodzakelijk

Je bent in staat om de vraag van de inwoner te vertalen in een gericht advies dan wel het in gang zetten van een (integrale) aanvraagprocedure. Je kunt communiceren op diverse niveaus, zowel binnen de gemeente, als met andere samenwerkingspartners. Naast deze vaardigheden kan je zelfstandig werken, beschik je over basis (wets) kennis van de verschillende domeinen of je hebt de bereidheid je erin te verdiepen. Je hebt kennis van de sociale kaart.

Daarnaast:

  • Heb je een HBO diploma, bijvoorbeeld Social Work;
  • Heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
  • Heb je kennis van meerdere werkgebieden; in ieder geval WMO en Participatiewet

Team Wijkgericht werken
Het team wijkgericht werken is 1 december 2022 gestart op een aantal wijksteunpunten in de gemeente. Dat is in de Schooten, Nieuw-Den Helder, Centrum Den Helder, Julianadorp en het Jongerenpunt op Willemsoord. Daarnaast is een telefonische toegang georganiseerd. Ook het jongerenpunt en leerplicht/RMC gaan onderdeel uitmaken van dit team. Een nieuw team dus, waar nog veel te ontdekken en uit te vinden is.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link ‘direct solliciteren’.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel of mail dan naar Martijn Zentveld, teammanager Wijkgericht werken; 0650194645 of m.zentveld@denhelder.nl Wordt er niet opgenomen? Stuur even een whats app bericht.

De vacature zal doorlopen tot en met 10 februari 2023. 

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid, de energietransitie en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en de omgeving en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.