Rekenkamercommissie

Onderzoekt het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.