Onderzoeksprogramma en jaarverslag

Verantwoording van bijvoorbeeld de onderzoeken en financiën.

In het jaarverslag legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over het afgelopen jaar, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast stelt de rekenkamercommissie ieder jaar een onderzoeksplan op. Hierin staat omschreven welke onderzoeken de rekenkamercommissie gaat doen het komend jaar.

Downloads