Leden Rekenkamercommissie

Een overzicht van de leden van de Rekenkamercommissie.

Een overzicht van de leden van de rekenkamercommissie.

Marcel van den Heuvel

Marcel van den Heuvel

Marcel van den Heuvel (1961) is voorzitter van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Werkzaam

Naast docent bestuurskunde en bestuursrecht werkt hij aan zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en is hij voorzitter van de bezwaar- en hoorcommissies van provinciale staten, GS en de CdK van de provincie Overijssel, als ook lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Nieuwegein.

Tot en met maart 2018 was hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam en in die hoedanigheid voorzitter van de raadscommissies financiën, ruimtelijke ordening en van de rekeningencommissie.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid stichting Cure for Cancer, AMC Amsterdam
  • Bestuurslid stichting Belvedère operaconcours, Amsterdam
  • Voorzitter Opera Studio Nederland, Amsterdam
  • Voorzitter stichting Stagecrowd, Haarlem

Waarom lid van de rekenkamercommissie?

Mijn hele carrière staat in het teken van het openbaar bestuur. Al op 18-jarige leeftijd werd ik gekozen tot lid van een deelgemeente in Amsterdam. Ik heb op Malta gemeenteraden opgezet en voor de Verenigde Naties en de Wereldbank verschillende projecten uitgevoerd met name op het gebied van watermanagement. Na de Amsterdamse raad hou ik mij nu bezig met onderzoek in en naar het functioneren van lokale en regionale overheden. Lid van de rekenkamercommissie is daar een logisch vervolg op.

Simone Bremer-Dijkhuis

Simone Bremer-Dijkhuis

Simone Bremer-Dijkhuis (1975) is sinds september 2017 lid van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Werkzaam

Werkzaam als projectmanager bij ZONH (Zorg Ondersteuning Noord Holland)

Nevenfunctie

Bestuurslid Stichting Present

Waarom lid van de rekenkamercommissie?

Opgeleid als epidemioloog heb ik ervaring in het doen van onderzoek. Ik werk in de zorgsector en de ontwikkelingen van de gemeenten in de jeugdzorg en de Wmo hebben mijn bijzondere interesse. Met mijn ervaring in onderzoek en in de zorg verwacht ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de rekenkamercommissie en daarmee aan het bestuur van de gemeente Den Helder. Bovendien woon ik in de gemeente Den Helder en draag graag op deze wijze bij aan de leefbaarheid van de gemeente.

Geert Mos

Geert Mos

Geert Mos (1951) is sinds 24 juni 2019 lid van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Werkzaam

Na een werkzaam leven, onder andere als: hoofd P&O van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam, directielid van de Milieudienst Amsterdam en als Directeur Bedrijfsvoering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, inmiddels gepensioneerd.

Nevenfuncties

  • Commissielid (Fractie D66) en voorzitter van de Auditcommissie gemeente Medemblik

Waarom lid van de rekenkamercommissie?

Het werk van de Rekenkamercommissie heb ik goed leren kennen toen ik van 2014 tot 2018 binnen mijn raadslidmaatschap in Medemblik ook lid was van de Auditcommissie. In Medemblik vervulde de Auditcommissie de rol van voorpost richting de raad waar het ging om het bespreken van het onderzoeksprogramma, de rapportages en de contacten tussen Rekenkamercommissie en raad. Bij de werving en selectie van een nieuw lid van de Rekenkamercommissie was ik voorzitter van de sollicitatiecommissie.

In deze periode heb ik het belangrijke werk van de commissie goed leren kennen en heb ik ook ideeën ontwikkeld over hoe een gemeenteraad goed, respectievelijk beter, gebruik zou kunnen maken van de uitkomst van onderzoeken en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Ambtelijk secretaris

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door de ambtelijk secretaris.