Samenstelling college B en W

De leden van het college.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder benoemde op maandag 29 augustus 2022 de wethouders van de acht partijen die samen een coalitie vormen.

College van burgemeester en wethouders

Op de foto:

 • voor (van links naar rechts): Chris de Koning, burgemeester Jan de Boer, Fotigui Camara en interim-gemeentesecretaris Koen van Veen
 • midden: Michiel Wouters, Tessa Augustijn (l), Petra Bais (r)
 • achter: Peter de Vrij en Pieter Kos

Wethouders stellen zich aan u voor

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan de Boer MSc

burgemeester Jan de Boer

Portefeuille Jan de Boer

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en Handhaving (alleen wettelijke taken burgemeester)
 • Bestuurlijke coördinatie op aanpak van ondermijning en regionale samenwerking
 • Herdenken en onderscheiden
Michiel Wouters (1e locoburgemeester)

wethouder Michiel Wouters

Portefeuille Michiel Wouters

 • Willemsoord
 • Zeestad (2.0)
 • Omgevingsvisie (lange termijn)
 • Horeca
 • Detailhandel
 • Personeel en organisatie
 • Juridische zaken
 • HVC
 • Vergunningen
 • Vastgoed en grondzaken
 • Projectwethouder van:
  • Ontwikkeling stadspark
  • Ontwikkeling Bijlweg
  • Spoorhaven
  • Dijkzone
Petra Bais (2e locoburgemeester)

wethouder Petra Bais

Portefeuille Petra Bais

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Openbare ruimte
 • Projectwethouder van:
  • ONS
  • Tillenhof
  • Station Zuid
Fotigui Camara (3e locoburgemeester)

wethouder Fotigui Camara

Portefeuille Fotigui Camara

 • Arbeidsmarkt
 • Helders perspectief
 • Cultuur en erfgoed
 • Evenementen
 • Jongerenparticipatie
 • Toerisme en recreatie
 • Sport
Peter de Vrij

wethouder Peter de Vrij

Portefeuille Peter de Vrij

 • Wmo
 • Volksgezondheid
 • Armoede/schulden
 • Integratie
 • Wijkgericht werken
 • Kwetsbare wijken
Pieter Kos

wethouder Pieter Kos

Portefeuille Pieter Kos

 • Onderwijs
 • Participatiewet
 • Financiën
 • Jeugdzorg
Tessa Augustijn

wethouder Tessa Augustijn

Portefeuille Tessa Augustijn

 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Hub / transferium
 • Economie
 • Coördinerend wethouder inclusie
 • Samenwerkende gemeente
 • Communicatie
Chris de Koning

wethouder Chris de Koning

Portefeuille Chris de Koning

 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Visserij
 • Ambassadeurschap Brussel / Den Haag
 • Maritiem cluster / haven