Samenstelling college B en W

De leden van het college.

Burgemeester Jan de Boer MSc

Burgemeester Jan De Boer

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • handhaving (vergunningen)

Wethouder Kees Visser (1e locoburgemeester)

Kees Visser

Portefeuille

 • Financiën
 • Haven
 • Luchthaven
 • Civiel-militaire samenwerking
 • Energietransitie Noordzee
 • Visserij
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Julianadorp

Vervangt wethouder Heleen Keur

Wethouder Michiel Wouters (2e locoburgemeester)

Michiel Wouters

Portefeuille

 • Stedelijke vernieuwing
 • Stadshart
 • Detailhandel
 • Grondexploitatie
 • Vastgoed
 • Bestuur en organisatie
 • Huisvesting
 • HVC
 • Wijkwethouder Nieuw Den Helder

Wethouder Heleen Keur (3e locoburgemeester)

Heleen Keur

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Regionale samenwerking
 • Cultuur en erfgoed
 • Willemsoord/Stelling
 • Verkeer en vervoer
 • Toerisme, recreatie en citymarketing
 • Landbouw
 • Wijkwethouder Julianadorp

Vervangt wethouder Kees Visser.

Wethouder Pieter Kos (4e locoburgemeester)

Pieter Kos

Portefeuille

 • Werkgelegenheid
 • Inkomen
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Economische mobiliteit
 • Arbeidsmarkt
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Wijkwethouder Stad binnen de linie

Vervangt wethouder Tjitske Biersteker, wethouder Peter de Vrij en de onderdelen Stedelijke vernieuwing, Stadshart en Detailhandel uit de portefeuille van wethouder Michiel Wouters.

Wethouder Tjitske Biersteker-Giljou (5e locoburgemeester)

Tjitske Biersteker

Portefeuille

 • Wmo
 • Wijkgericht werken
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Volksgezondheid
 • Integratie
 • Wijkwethouder Stad binnen de linie

Vervangt wethouder Remco Duijnker.

Wethouder Remco Duijnker (6e locoburgemeester)

Remco Duijnker

Portefeuille

 • Dierenwelzijn
 • Communicatie
 • Dienstverlening en informatiebeveiliging
 • Milieu en duurzaamheid
 • Vergunningverlening en handhaving (voor zover het niet de wettelijke taken betreft)
 • Wijkwethouder Boatex

Wethouder Peter de Vrij (7e locoburgemeester)

Peter de Vrij

Portefeuille

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Beheer openbare ruimte
 • Sport
 • Minimabeleid
 • Wijkwethouder De Schooten

Vervangt wethouder Pieter Kos en de onderdelen Bestuur en organisatie en Huisvesting uit de portefeuille van wethouder Michiel Wouters.

Gemeentesecretaris Robert Reus

Robert Reus

Portefeuille

 • Hoofd van de gemeentelijke organisatie
 • De verbinding tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat