Wob-verzoek indienen

Wilt u informatie van de gemeente bekijken die (nog) niet openbaar is? Dan kunt om deze informatie vragen door een Wob-verzoek bij de gemeente in te dienen. U maakt dan gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

  • Dien het verzoek in met het online formulier of per post.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Geef ook aan over welke periode u de informatie zoekt.
  • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan bijvoorbeeld gaan om documenten, foto’s of video.
  • Het gaat om informatie die in het bezit is van de gemeente.
  • Het gaat om informatie over het beleid van de gemeente. Of over de voorbereiding of uitvoering van het beleid.

Direct regelen zonder inloggen

Kosten

De kosten hangen af van uw verzoek.

Besluit binnen 4 weken

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek kan worden geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Over de Wob

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur. U kunt informatie inzien door een WOB-verzoek in te dienen bij de overheidsorganisatie waar u meer informatie van wilt.