Wob-verzoek omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 wooneenheden

Omschrijving van het verzoek

Er is een Wob-verzoek gedaan betreffende een verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 wooneenheden te Den Helder. Voor de verbouwing van het pand waarin de wooneenheden zijn gerealiseerd, is na twee bezwaarprocedures een omgevingsvergunning verstrekt. Deze vergunning en alle documenten die betrekking hebben op het proces van vergunningverlening zijn geanonimiseerd aan de verzoeker verstrekt.

Download verzoek en reactie