Wob-verzoek geheime en vertrouwelijke documenten 2019

Dit verzoek ziet op door het college en/of de gemeenteraad geheim dan wel vertrouwelijk verklaarde stukken in 2019.

Download