Wob-verzoek geheime en vertrouwelijke documenten 2018

Dit verzoek ziet op door het college en/of de gemeenteraad geheim dan wel vertrouwelijk verklaarde stukken in 2018.

Download