Wob-verzoek gebiedsverbod (licht bevel ex art. 172 lid 3 Gemeentewet)

Dit verzoek ziet op een door de burgemeester gegeven bevel ten tijde van de ontruiming van het object Middenweg 172-174 in Den Helder.

Download verzoek