Wob-verzoek e-mailwisseling over aanstelling bij de gemeente Den Helder

Dit verzoek ziet hoofdzakelijk op correspondentie die gevoerd is tussen de voormalig werkgever van verzoeker en de gemeente Den Helder.

Download