Wob-verzoek collegebesluit per e-mail

Dit verzoek ziet op documenten die gaan over een college besluit dat per e-mail is genomen met betrekking tot een aanvraag omgevingsvergunning.

Download