Volksgezondheidsrisico’s afvalinzameling

Wob-verzoek om inzage te krijgen in informatiedragers die informatie bevatten met betrekking tot de vraag of de volksgezondheidsrisico’s, die samenhangen met het eens per vier weken legen van rolemmers, voldoende zijn onderzocht.

Download verzoek en reactie