Structuurvisie 2025

Een visie op de inrichting van de stad en omgeving.

Hoe kunnen we de ruimte in onze stad inrichten en gebruiken, zodat we aangenaam kunnen wonen, voldoende kansen hebben op werk en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het mooie landschap? De stappen daarnaartoe staan in de structuurvisie Den Helder 2025.

De structuurvisie is het kompas dat richting geeft aan waar we met elkaar naar toe willen. Nu de gemeenteraad het heeft vastgesteld kunnen we aan de slag met de uitvoering!

In de komende jaren worden tal van projecten opgestart of verder uitgevoerd die Den Helder aantrekkelijker maken. Of bijdragen aan de economische groei van de stad. Bestaande woonwijken knappen we op, groengebieden richten we in voor rust of recreatie en bedrijventerreinen maken we klaar voor bedrijven die banen met zich mee brengen. De haven willen we ontwikkelen tot banenmotor van de regio. De luchthaven groeit en we hebben de ontwikkelkansen van Stelling Den Helder, de binnenduinrand en Julianadorp Oost in kaart gebracht.

Partners

Jaarlijks brengt de gemeente in beeld welke projecten prioriteiten hebben en reserveren we daarvoor geld. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Voor het grootste deel van de plannen werken we samen met collega-overheden en private partijen. Denk aan woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Zij zullen ook hun ideeën inbrengen en middelen beschikbaar (moeten) stellen.

Samen

Een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van een stad ontstaat niet achter een bureau. De visie is ontwikkeld in samenspraak met mensen en organisaties die zich er bij betrokken voelen en er belang bij hebben. Belangrijk, want we hebben elkaar niet alleen nodig bij het bedenken van waar we naar toe willen maar ook in de uitvoering. We willen ten slotte allemaal dat Den Helder nu en in de toekomst economisch gezond en aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.

Download

Structuurvisie Den Helder 2025 (pdf)