Voordrachtsformulier jutter van het jaar 2022

Afbeelding 1


Uw gegevens

Naam


Voorletters of voornaam


Adres


Telefoonnummer


E-mailadres


Telefoonnummer


Relatie tot kandidaat

Gegevens van de kandidaat

Naam


Voornamen en roepnaam


Man of vrouw


Adres


Telefoonnummer


E-mailadres


Gemotiveerd voorstel aan de hand van volgende vragen


Waar heeft de kandidaat zich het afgelopen jaar verdienstelijk voor gemaakt?

Wat is de betekenis van deze verdiensten voor Den Helder?
Hoeveel uren per week besteedde de kandidaat aan deze verdiensten?

Aanvullende informatie/ondersteuning door derden: (kan ook apart toegevoegd worden)