Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

Op woensdag 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Den Helder

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Stemmen per stembureau

Kieskring Den Helder

Telling stemmen kieskring Den Helder (csv)

Zitting hoofdstembureau vaststellen uitslag

Op maandag 22 maart 2021 om 10.00 uur zal er in de raadzaal van het Stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder een zitting van het hoofdstembureau plaatsvinden. Tijdens deze zitting zal de uitslag van deze verkiezing in bovengenoemde kieskring worden vastgesteld en bekend worden gemaakt.

Vanwege de coronamaatregelen is deze zitting fysiek niet openbaar toegankelijk, maar is de zitting voor een ieder digitaal openbaar via een live-verbinding bij te wonen. De zitting van het hoofdstembureau is als meeting aangemaakt voor openbare uitzending en te vinden op de website van de gemeenteraad.

Bezwaren kunnen tot 22 maart 9.00 uur ingediend worden door die te mailen naar verkiezingen@denhelder.nl. Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven waartegen bezwaar wordt gemaakt en voorzien zijn van naam en voornamen. Na ontvangst van het bezwaar ontvangt de bezwaarmaker een link waarmee hij/zij de gelegenheid krijgt het bezwaar tijdens de uitzending live toe te lichten.

Direct na de zitting ligt het proces-verbaal als bedoeld in artikel O 3 van de Kieswet bij de receptie van het team Dienstverlening van de gemeente Den Helder aan de Kerkgracht 1, Den Helder, voor een ieder ter inzage en zal dit proces verbaal digitaal bekend worden gemaakt.

Uitslag 2017

Uitslag 2017 (pdf)

Andere uitslagen vindt u op de website van de Kiesraad.