Verbeteren veiligheid oversteekplaats Baljuwstraat

Bekijk het plan om de oversteekplaats voor voetgangers bij basisschool de Vlieberg veiliger maken.

De gemeente gaat de oversteekplaats voor voetgangers bij basisschool de Vlieberg veiliger maken. Na overleg met omwonenden, de basisschool en belanghebbenden is een plan gemaakt. Dat plan kunt u hieronder bekijken. U kon tot 31 januari 2022 uw reactie aan ons doorgeven.

Wat gaat er veranderen?

In het plan staan onder meer deze veranderingen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • De oversteekplaats wordt 25 meter naar het zuiden verplaatst. Voetgangers zijn daar beter zichtbaar voor het verkeer omdat ze niet tussen de geparkeerde auto’s oversteken.
  • Er worden verkeerslichten geplaatst. Deze werken overdag en staan ‘s nachts uit.
  • Er komt geen zebrapad. Voetgangers hebben daarom alleen voorrang als hun verkeerslicht op groen staat.

Op de plaats waar de nieuwe oversteek komt, verdwijnen 3 parkeerplaatsen. Op de plek waar nu het zebrapad ligt, komt 1 nieuwe parkeerplaats. De aanwezige bomen blijven staan.

Op onderstaande tekening kunt u de nieuwe situatie bekijken.

Plan bekijken (pdf)

Uw reacties

U kon tot 31 januari 2022 uw reactie op het plan aan ons doorgeven. Er zijn 4 reacties binnengekomen. De reacties en de reactie van de gemeente kunt u lezen in de nota van beantwoording verkeerslichten Baljuwstraat (pdf).

Waarom deze verandering?

Op de Baljuwstraat is veel verkeer. Veel voetgangers voelen er zich onveilig. Regelmatig doen zich voorvallen voor bij dit zebrapad. Ondanks dat hier op verschillende tijdstippen verkeersbrigadiers van de school actief zijn. Ook ontvingen wij veel klachten over de onveiligheid van het zebrapad. Deze klachten kregen we van bewoners, gebruikers en van Veilig Verkeer Nederland. Al met al reden genoeg om deze oversteekplaats voor voetgangers veiliger te maken. Begin vorig jaar hebben wij hierover gesproken met verschillende belanghebbenden, zoals bewoners en de basisschool. In overleg met het bestuur van De Vlieberg is het plan uitgewerkt.