Aan de slag in de Schout en Schepenenbuurt

In 2019 is samen met de bewoners een plan uitgewerkt voor de werkzaamheden in de buurt.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Voor de Schout en Schepenenbuurt hebben we samen met de bewoners plannen gemaakt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang en vertellen we over de aanpak van uw buurt.

Wat speelt er nu?

Het riool is vervangen. Na de zomervakantie van 2022 wordt de nieuwe bestrating afgemaakt. Daarna worden de groenwerkzaamheden gedaan in het plantseizoen. Dit zal in de herfst van 2022 zijn. De groenwerkzaamheden en de aanleg van de geveltuinen worden per fase uitgevoerd. Ze sluiten aan op de werkzaamheden aan de weg.

Aanleg van straat

Planning en uitvoering

U krijgt voor de start van de uitvoering een brief van de aannemer. Hierin staat onder andere wanneer gestart wordt en hoe lang het ongeveer gaat duren. Ook de contactpersoon van de aannemer staat in de brief vermeld.

Presentatietekening

De plannen zijn uitgewerkt in de ontwerptekening Schout en Schepenenbuurt (pdf).

We proberen zo veel mogelijk het ontwerp aan te houden. Toch kan het zijn dat tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan. Het kan dus zijn dat de presentatietekening af wijkt van wat er in werkelijkheid gemaakt wordt.

Vragen?

Aannemersbedrijf Faber is altijd het eerste aanspreekpunt voor uw vragen over de werkzaamheden en overlast. U kunt Dennis Kiewied bellen op telefoonnummer 06 1036 8264. Bij calamiteiten kunt u de gemeente bellen, telefoonnummer 14 0223.

Heeft u vragen aan de gemeente? Bel dan naar Chantal Tatipata, telefoonnummer 14 0223. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10 tot 15 uur.