Aan de slag in de Oostslootbuurt

In uw buurt moeten wij deels het riool vervangen. Hiervoor wordt de straat opgebroken. Dit is dé kans om uw straat te verbeteren.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Voor de Oostslootbuurt willen we samen met de bewoners plannen maken wat er beter kan in de buurt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Kaart van Oostslootbuurt

Ontwikkelingen in de Oostslootbuurt

Op dinsdag 31 augustus 2021 hebben we samen met de klankbordgroep een wandeling door de buurt gemaakt . We hebben onder andere gesproken over het onderhoud van de voortuintjes en openbaar groen, onveilige verkeerssituaties, extra parkeervakken, zwerfafval, ontbreken van verlichting enzovoort.

Al deze aandachtspunten en daarbij behorende acties worden besproken in het maandelijkse klankbordgroepoverleg.

Hoe nu verder?

Het project bevindt zich nu nog in de ontwerpfase. Zodra het concept ontwerp definitief is, gaan we met u in gesprek. U mag dan uw mening geven over dit ontwerp.

We blijven in gesprek met de klankbordgroep. Daarnaast hebben wij structureel overleg met Zeestad en Woningstichting. Belangrijk is dat we de lopende zaken en ontwikkelingen met elkaar blijven afstemmen.

Planning

De gemeente moet in ieder geval het riool vervangen en herinrichten, dat noemen we een kader. Naast deze kaders gaan we samen met u bekijken wat, en hoe we de thema’s vanuit de buurt kunnen uitwerken en meenemen in een startontwerp.

November tot en met maart 2022: uitwerking voorlopig en definitief ontwerp

De thema’s zijn uitgewerkt en samen werken we naar een definitief ontwerp waarmee de meeste mensen het eens zijn, en dat past binnen de begroting van de gemeente. Hier nemen we de laatste opmerkingen van bewoners mee. We gaan nu het ontwerp zo uitwerken dat het kan worden uitgevoerd.

vanaf juni 2022: aanbesteding en uitvoering

In deze fase zoekt de gemeente een aannemer voor de uitvoering van het werk. Vaak neemt de aannemer ook de communicatie over: hij informeert u over de planning en wat er komt kijken bij de uitvoering.

Zo houden we u op de hoogte

U ontvangt van ons regelmatig een nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen wat we hebben gedaan, waar we staan en wat we nog gaan doen. Verder kunt u de ontwikkelingen ook volgen op deze webpagina.

Vragen of ideeën zijn van harte welkom

Vragen of ideeën kunt u kwijt via het contactformulier. Zo komt uw opmerking meteen op de goede plek terecht. Bellen kan ook, via telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur). Vraagt u naar Chantal Tatipata (Omgevingsmanager Oostslootbuurt).