Aan de slag in Huisduinen

Informatie over de aanpak van de herinrichting van het Dorpsplein in Huisduinen.

Denk met ons mee en verbeter uw buurt

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Het liefst maken we hiervoor plannen samen met u, de bewoners. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang en vertellen we over de aanpak van de herinrichting van het Dorpsplein in Huisduinen.

Samen met de bewoners en ondernemers in Huisduinen werken we aan een intiemer, groener en verkeersluw Dorpsplein. Deze ambitie komt voort uit de Omgevingsvisie van Huisduinen. Het doel is dat het plein een prettig verblijfsgebied wordt. Op het vernieuwde plein is doorgaand verkeer mogelijk, maar het wordt niet aangemoedigd. Hardrijden is zeker niet de bedoeling.

Het plein blijft geschikt voor bestaande evenementen, zoals de intocht van de strandzesdaagse. Tegelijkertijd wordt het een intiem en sfeervol plein voor kleine evenementen. Het plein wordt bovendien groener met meer beplanting. Dit met het oog op klimaatadaptie.

Interviews

Start uitvoering

Het is bijna zover! Dit voorjaar gaat de schop in de grond in de Badhuisstraat, de Mesdagstraat en de Kijkduinlaan. De herinrichting van Dorpsplein Huisduinen gaat starten. Veel inwoners en andere belanghebbenden hebben meegedacht over dit plan. De werkzaamheden zijn na aanbesteding gegund aan B.V. Aannemingsbedrijf J.J. Meijer.

We combineren de herinrichting van het Dorpsplein met de vervanging van het riool. Daarnaast passen we een flink aantal maatregelen toe die helpen om de veranderingen in het klimaat op te vangen. Zo vergroten we het oppervlak met beplanting en verminderen we het aantal verharde vierkante meters. Regenwater laten we via drainage zoveel mogelijk infiltreren in de bodem. Zo beperken we de wateroverlast en hittestress waarvan nu soms sprake is op en rond het Dorpsplein.

Voorbereidende werkzaamheden

De afgelopen weken zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals diverse handboringen in het kader van archeologie en nader milieukundig onderzoek, bijvoorbeeld in de verharding voor de Kerk.
Ook voor de kabels en leidingen hebben we al voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.

De voorbereiding in 2020: geen bijeenkomsten - wel inspraak

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus konden we niet bij elkaar komen voor presentaties en mondeling overleg.

In plaats daarvan kiest de gemeente voor een alternatieve aanpak: met zowel borden op het Dorpsplein als met digitale presentaties. Op beide manieren kon u reageren. Zo bent u toch in staat geweest om mee te denken en te praten over de uitwerking van de stedenbouwkundige visie tot uiteindelijk een definitief ontwerp van het Dorpsplein. Van mei tot en met november 2020 hebben we op deze manier drie rondes gehad met participatie.

December 2020: akkoord op definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord. Over een jaar is de papieren versie werkelijkheid geworden! Dan heffen we op dit nieuwe Plein het glas op een interactief en betrokken proces met een mooi en gedragen resultaat.

Dank voor uw reacties!

We willen u hartelijk danken voor al uw reacties, zowel via de brievenbus op het Dorpsplein als tijdens de webinars. U heeft zich vrijwel unaniem uitgesproken vóór uitvoering van dit definitief ontwerp. Hiermee is sprake van een herinrichting die gedragen wordt door de omgeving en die voldoet aan de ambitie vanuit de Omgevingsvisie Huisduinen: groener, verkeersluwer en intiemer.

Impressie

Impressie Huisduinen

Planning

2017 en 2018

2019

  • Participatieavond Kijkduin (september)

2020

  • Webinar en presentatie ontwerpen (25 - 30 mei)
  • Voorlopig ontwerp (augustus)
  • Definitief ontwerp (november)
  • Gunning aan aannemer (begin 2021)

2021

  • Uitvoering (start eind maart/begin april)
  • Aanbrengen beplantingen begin december 2021
  • Afronding werkzaamheden Badhuisstraat begin december 2021
  • Aanleg plateau Zeeweg – Badhuisstraat januari 2022

Partners

Onze partners zijn:

Logo's van partners