Aan de slag in De Schooten

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Op deze pagina leest u over ontwikkelingen in De Schooten.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Voor De Schooten willen we samen met u, de bewoners, ondernemers en (sociaal) maatschappelijke partijen deze verbeterplannen maken. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Plattegrond De Schooten

Buurten

Op de kaart hierboven ziet u de buurten in de Schooten:

 • Westoever
 • Marina
 • Schout en Schepenenbuurt
 • Walvisvaarderbuurt
 • Zeeloodsenbuurt
 • Boerderijbuurt
 • Schooten Centrum
 • Landmetersbuurt
 • Waterkeringsbuurt
 • Guldenmond

Van der Vaartplantsoen krijgt een nog mooiere uitstraling

De gemeente wil de plek rondom De Gastronoom opknappen. De Gastronoom krijgt een knus terras en er worden tegels geplaatst. De speeltoestellen blijven allemaal staan. Zo blijft het park ook aantrekkelijk voor de scholen en team Sportservice. De stenen van de parkeerplaatsen worden vervangen door waterdoorlatende tegels.

De huidige Jongerontmoetingsplek is aan vervanging toe. Deze staat nabij De Gastronoom. De nieuwe JOP is ontworpen door Zeestadstaal samen met de gemeente. De JOP wordt door Zeestadstaal gemaakt in samenwerking met de jongeren.

Deze tekening wordt ook in De Gastronoom opgehangen.

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee we laten zien hoe een wijk er over tien, twintig jaar. uit kan zien. Samen met u willen we de omgevingsvisie 2030 voor De Schooten ontwerpen. Met de omgevingsvisies voor de wijken geeft de gemeente sturing aan hoe we Den Helder willen ontwikkelen. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: het gaat om alles wat we buiten zien en wat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding zoeken met onderwerpen als klimaat en gezondheid. Zo’n omgevingsvisie is eerder gemaakt voor Huisduinen en Julianadorp. Dit jaar volgen De Stelling, Stad binnen de Linie, Nieuw Den Helder en dus ook De Schooten. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op www.denhelder.nl/denhelder2040.

Samenwerken aan een toekomstplan voor De Schooten

De gemeente heeft in augustus 2021 de enquête ‘Omgevingsvisie De Schooten’ gehouden. 303 Bewoners hebben de enquête volledig ingevuld. Via de uitkomsten van de enquête krijgen we een beeld van hoe u naar de wijk kijkt. Om een nog beter beeld te krijgen hebben we bewonersavonden georganiseerd in de Kenniswerkplaats. Op 3 november zijn we tot de volgende thema’s en daarbij behorende ideeën en voorstellen gekomen:

Vergroening/duurzaamheid

 • Communicatie richting de hoveniers is belangrijk.
 • Om meer groen te creëren kan een subsidie een aanmoediging zijn.
 • Regenwater opvangen is belangrijk. In een huurcontract zou opgenomen kunnen worden dat een percentage groen verplicht is.
 • Beter een groene, verwilderde tuin dan een versteende tuin.

Wonen/huisvesting

 • Kies voor een wijk met een mix van koop- en huurwoningen.
 • Bouwen van koopwoningen voor jong en oud.
 • Neem de parkeerdrukte mee in de plannen.
 • Wonen, recreëren en groen moeten samen gaan.

Sociaal

 • Hulp bij digitale zaken.
 • Hoe bereiken de inwoners van De Schooten elkaar.
 • Weten de inwoners van De Schooten de behoeften per leeftijdscategorie.
 • Overlast jongeren verminderen door ze iets te ‘geven’.
 • Denk aan een jongerenontmoetingsplek.

Veiligheid

 • Meer verlichting in de stegen verhoogt de veiligheid. Bewoners moeten dit meestal zelf regelen. Maar de gemeente zou de aanschaf en het plaatsen van lampen kunnen stimuleren door er financieel aan bij te dragen.
 • De middenberm in de Baljuwstraat verwijderen of versmallen tot een strook met de huidige bomen. Dan komt er ruimte voor de fietsers en dat is nodig, want nu is er een gevaarlijke situatie.
 • Bij de DekaMarkt en het tankstation in de Baljuwstraat is de situatie voor voetgangers onveilig. De stoep wordt steeds onderbroken. Ook is er een drukke kruising.
 • Bij het tankstation ontstaan gevaarlijke situaties. Graag een professional van de gemeente ernaar laten kijken.
 • Het vierkant Baljuwstraat, Waterkeringsweg, Torplaan en Walvisvaardersweg wordt ervaren als gevaarlijk en er wordt te hard gereden.

Het vervolg

Momenteel is het projectteam bezig met inventariseren van alle opgehaalde informatie en resultaten. Deze gegevens worden verwerkt in het maken van de omgevingsvisie.

Bewonersavond in de Kenniswerkplaats

Foto van bewonersavond in de Kenniswerkplaats

Meer informatie

U vindt meer informatie op:

Nieuwsbrieven

Heeft u nog vragen of tips?

Neem dan via telefoonnummer 140223 contact op met wijkmanager Jacqueline Sarton, wijkconciërge Nancy Hoffman of met projectleider Chantal Tatipata. Spreekt u liever iemand persoonlijk? Dan kunt u uw vraag stellen aan de wijkbeheerder. Zij heeft elke donderdagochtend spreekuur in de Boerderij MFC De Schooten.