Den Helder in 2040

Met uw ideeën geven we samen vorm aan het Den Helder van 2040.

Onze stoere stad Den Helder ontwikkelt zich. We zijn trots op het nieuwe Stadshart, De Kampanje, Willemsoord en School 7. Maar sommige zaken kunnen ook beter. Wat is er nodig voor een aantrekkelijke stad in 2040? Met uw ideeën geven we samen vorm aan het Den Helder van 2040.

De Omgevingsvisie - een toekomstbeeld

Hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet? Wat is goed en willen we zo houden? Wat kan beter? Deze vragen leggen we voor aan u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Den Helder.  Met uw plannen, ideeën en verbeterpunten ontstaat een beeld hoe de toekomst eruit kan zien. Alle ideeën worden - uiteindelijk - samengevoegd in één toekomstdocument: de Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet.

Opstellen plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.)

De omgevingsvisie heeft mogelijk effecten op het milieu en de leefomgeving. Om deze effecten in beeld te brengen wordt een plan-milieueffectrapportage (hierna plan-m.e.r.) opgesteld door een extern bureau. Om een ieder de mogelijkheid te geven om hier op te reageren wordt op verschillende manieren gecommuniceerd dat deze stap wordt genomen met een zogeheten kennisgeving.

Deze kennisgeving vindt u hieronder als pdf-bestand. In de kennisgeving vindt u ook de wijze waarop een officiële reactie (zienswijze) kan worden ingediend. Ook vindt u hieronder het concept-beoordelingskader als pdf-bestand, waarin staat naar welke effecten op het milieu en de leefomgeving wordt gekeken en waarop deze beoordeeld worden. Op beide stukken kunt u officieel reageren.

Onderwerpen en gebieden

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de leefomgeving van Den Helder. Daarin komen onderwerpen aan bod als wonen, werkgelegenheid, bereikbaarheid, voorzieningen, landschap en natuur.

Verder spreken wij u graag over uw wijk, via online bijeenkomsten. Wat is er fijn in uw buurt, is er voldoende groen? Wat moet er in uw straat gebeuren tegen klimaatverandering? En hoe denkt u dat uw woning verduurzaamt kan worden? Die gesprekken verdelen we dit jaar over de stad, in 5 deelgebieden:

Zo praat u mee

De gemeente organiseert een aantal momenten, waarop u uw mening kunt geven. Dat zal meestal per deelgebied zijn en via ingesprek.denhelder.nl. Houdt u hiervoor het Stadsnieuws en de social media van gemeente Den Helder in de gaten.

In maart 2021 vroegen wij u: Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn te kunnen wonen, werken en recreëren in Den Helder? Maar liefst 556 inwoners gaven hun mening. Dit zijn de resultaten van de Flitspeiling (pdf).

Meepraten. En dan?

De omgevingsvisie gaat over de grote lijnen die we uitzetten voor de stad. Zodat er voldoende woningen komen. Ondernemers zich hier blijvend vestigen. De bereikbaarheid wordt verbeterd. En de stad interessant blijft voor jonge(re) inwoners. De omgevingsvisie leggen we voor aan de gemeenteraad in de eerste helft van 2023. Uiteindelijk gaan gemeente, ontwikkelaars, werkgevers, bewoners en anderen die onze stad maken, ermee aan de slag. De plannen uit de omgevingsvisie worden uitgevoerd: er wordt een wijk gebouwd of verduurzaamd, wegen worden vernieuwd of een park of plein wordt verbeterd. Tegen die tijd kunt u opnieuw meepraten, maar dan over de realisatie van dat plan. Als kleiner onderdeel van dit grotere toekomstplan. Bent u benieuwd aan welke projecten de gemeente op dit moment werkt? Kijk dan op de overzichtspagina met projecten

Eerdere omgevingsvisies