Aan de slag in De Schooten

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Op deze pagina leest u over ontwikkelingen in De Schooten.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Voor De Schooten willen we samen met u, de bewoners, ondernemers en (sociaal) maatschappelijke partijen deze verbeterplannen maken. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

plattegrond De Schooten

Ontwikkelingen in De Schooten

Op verschillende vlakken zijn we al bezig met het verbeteren van De Schooten. Denk hierbij aan: het verfraaien van het Van der Vaartplantsoen, het verbeteren van de waterkwaliteit van de vijver, uitbreidingen van de parkeerplaatsen bij het Heiligharn. En in september 2021 start de kenniswerkplaats in het oude pand van de Trekpleister in SchootenPlaza. En niet te vergeten het project ‘ontwerpen van de omgevingsvisie De Schooten’. Dit project is in volle gang!

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee we laten zien hoe een wijk er over tien, twintig jaar. uit kan zien. Samen met u willen we de omgevingsvisie 2030 voor De Schooten ontwerpen. Met de omgevingsvisies voor de wijken geeft de gemeente sturing aan hoe we Den Helder willen ontwikkelen. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: het gaat om alles wat we buiten zien en wat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding zoeken met onderwerpen als klimaat en gezondheid. Zo’n omgevingsvisie is eerder gemaakt voor Huisduinen en Julianadorp. Dit jaar volgen De Stelling, Stad binnen de Linie, Nieuw Den Helder en dus ook De Schooten. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op www.denhelder.nl/denhelder2040.

Luchtfoto de Schooten

Sociaal Wijkteam

Wat doet het sociaal wijkteam? In het sociaal wijkteam werken hulp-, zorg- en dienstverleners van verschillende organisaties met elkaar en met de inwoners samen. Met korte lijnen organiseren zij wat nodig is om samen een lastige situatie of probleem op te lossen. Denk aan jeugdzorg, huishoudelijk hulp, vervoer of een rolstoel. Zij vestigen zich binnenkort (afhankelijk van de genomen coronamaatregelen) in De Boerderij.

Meepraten kan op verschillende manieren

Wil u meepraten? Dat kan op verschillende manieren:

Verder vindt u informatie over de voortgang op:

Nieuwsbrieven

Lees hier de eerste nieuwsbrief De Schooten (pdf).

Heeft u nog vragen of tips?

Neem dan via telefoonnummer 140223 contact op met wijkmanager Jacqueline Sarton, wijkconciërge Nancy Hoffman of met projectleider Chantal Tatipata. Spreekt u liever iemand persoonlijk? Dan kunt u uw vraag stellen aan de wijkconciërge. Zij heeft elke donderdagochtend spreekuur in de Boerderij MFC De Schooten.