Praat, denk en doe mee in de JAR

In de Jongerenadviesraad (JAR) kan jij een stem krijgen over onderwerpen die jongeren aangaan.

Gemeente Den Helder wil jongeren een stem geven zodat zij onderwerpen die jongeren aangaan kunnen aanpakken. De jongeren kunnen zich nu verenigen in de Jongerenadviesraad: de JAR. De JAR maakt het mogelijk om dingen te veranderen, mee te beslissen en nieuwe initiatieven te organiseren. De JAR is zo dé manier om echt impact te hebben als jongere en voor jongeren.

JAR Poster

Ben je tussen de 15 en 25 jaar en woon je Den Helder? Bruis je van de ideeën over hoe Den Helder aantrekkelijker kan worden gemaakt? Heb jij ideeën over zaken als opleiding, werk, woonruimte, vrije tijd of sport? Wil je actief meedenken en meedoen om die doelen waar te maken?

Misschien is lidmaatschap van de JAR dan wat voor jou! Hier volgt een uitleg over de JAR.

Wat doet de JAR?

De JAR signaleert uitdagingen en doet er wat mee. Als JAR-lid kan jij zorgen dat er nu echt iets gedaan wordt.

De gemeente maakt de JAR mogelijk. JAR-leden bedenken met elkaar hoe de JAR werkt. De JAR ontwerpt zijn eigen logo, website en uitstraling. De JAR vertegenwoordigt de jongeren uit Den Helder. De JAR-leden bedenken hoe te communiceren met de achterban. Zo bepaalt de JAR welke onderwerpen belangrijk zijn en aandacht verdienen. De JAR werkt de onderwerpen uit en komt met voorstellen en oplossingen.

Hoe dat in zijn werk gaat? De JAR agendeert de onderwerpen daar waar ze thuishoren en geeft gevraagd of ongevraagd advies en levert plannen aan. Dit kan bij de gemeente: bij de gemeenteraad, de wethouders, of beleidsmakers. En dit kan bij partners in de maatschappij, zoals buurthuizen, sportscholen, scholen, hulpverleningsorganisaties, bedrijven en zo meer. De JAR zorgt dat er over onderwerpen wordt gesproken en dat er wat mee gebeurt.

Ook kan de gemeente de JAR vragen stellen. De gemeente hoort graag de mening maar wil ook actieve inbreng van de jongeren.

De JAR in de praktijk

 • De JAR heeft een proefperiode van twee jaar, waarin de JAR-leden de JAR ontwikkelen. Aan het einde van de proefperiode geeft de JAR de gemeente input en advies over hoe de JAR structureel voort te zetten.
 • JAR-leden worden door de gemeenteraad benoemd voor de duur van deze twee jaar.
 • De JAR bestaat uit 11 leden. Er is een voorzitter (1), een vice-voorzitter (2), een secretaris (3), een penningmeester (4) en 7 algemene leden (5).
 • Het ROC Kop van Noord-Holland begeleidt de JAR; het ROC begeleidt en helpt de JAR met het zichzelf opzetten en coacht en ondersteunt bij de initiatieven die de JAR wil ondernemen.
 • De JAR beslist zijn “huishoudelijk reglement”(6)
 • De JAR vergadert minimaal één keer per maand. Daar komen ook werkzaamheden uit voort die verdeeld zullen worden onder de leden. Wees je hiervan bewust.
 • De JAR organiseert één keer per drie maanden een informatieve bijeenkomst voor jongeren in Den Helder.
 • De JAR beschikt over een eigen budget om JAR initiatieven mee te bekostigen.
 • De JAR-leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.
(1) Voorzitter

De Voorzitter is het gezicht van de JAR. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen de volgende taken:

 • De leiding nemen bij vergaderingen.
 • De verschillende bestuurstaken coördineren.
 • De uitvoering van de bestuurstaken controleren.
(2) Vice-voorzitter

Ondersteunt de voorzitter en neemt zijn of haar taken waar wanneer de voorzitter zijn of haar taken niet kan uitvoeren.

(3) Secretaris

De secretaris is de schrijver van de JAR. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 • De ingekomen stukken archiveren.
 • Notuleren bij vergaderingen.
 • Brieven en berichten schrijven voor de JAR.
(4) Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de JAR. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere taken uit:

 • Bijhouden van het kasboek.
 • Verrichten van betalingen.
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de JAR.
 • Het financieel jaarverslag opstellen.
 • De begroting opstellen.
(5) 7 leden

De overige bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur.

(6) Huishoudelijk reglement

Dit zijn de basisregels die je met elkaar opstelt over de samenwerking, opkomst, gedragsregels, stemmen, rolverdeling, wat te doen als mensen geen inzet tonen, tussentijdse vervanging van leden en noem maar op.

Over jou

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar oud? Woon jij in de gemeente Den Helder? Dan kan jij je aanmelden om lid te worden van de JAR! Zo simpel is het. JAR-leden zijn denkers, doeners, sprekers, luisteraars, ontwikkelaars, onderzoekers, aanpakkers, noem maar op. In de JAR is jouw talent nodig. Samen met de andere leden vorm je een groep die echt wat voor elkaar krijgt. Nodig is dat je actief deelneemt en de motivatie hebt om echt wat te willen betekenen voor de jongeren in jouw Den Helder!

Slaat dit op jou en heb je een of meer van onderstaande talenten, dan ben jij geknipt als JAR-lid

Je:

 • Bent bereikbaar en toegankelijk.
 • Staat sterk in je schoenen.
 • Wil praten met de politiek.
 • Wil actie ondernemen.
 • Hebt ideeën voor de stad.
 • Kan goed luisteren.
 • Kan ideeën van de jongeren ophalen.
 • Kan spreken.
 • Kan organiseren.
 • Kan analyseren.
 • Bent sociaal.

Aanmelden voor de JAR kan nu

Laat ons weten dat je JAR-lid wil worden. Aanmelden doe je via onderstaande knop.

Na 17 februari worden de aanmeldingen bekeken door een commissie. Een selectie van de aanmeldingen zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. Begin maart is duidelijk wie de JAR-leden zijn.

Nu aanmelden