Bijna 180 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Den Helder

We vangen in Den Helder al bijna 180 vluchtelingen op uit Oekraïne. Iets meer dan de helft vangen we op in hotels. De rest heeft een onderkomen gevonden bij particulieren. Dat werkt goed voor deze korte termijn. Voor de langere termijn hebben we meer zelfstandige woonruimtes nodig. We weten tenslotte nog niet hoe lang de opvang nodig is. We houden rekening met zes maanden tot misschien wel twee jaar.

In april maken we daarom een aantal plekken geschikt voor de opvang. Het gaat om Zuyderhorn, Cape Horn, de City Life Church en de Pastorie. Daarmee kunnen we ongeveer 70 mensen huisvesten. Voor de omwonenden organiseren we inloopbijeenkomsten als ze daar vragen over hebben. Zij hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Ondertussen gaan we verder met het klaarzetten van woonruimte. Zo kunnen we meer vluchtelingen vanuit het hotel huisvesten voor de langere termijn. Ook willen we particulier opgevangen vluchtelingen een plek kunnen bieden, als de gastgezinnen of de vluchtelingen daar behoefte aan hebben.
 
In de informatiebrief voor de raad Opvang en huisvesting vluchtelingen Oekraïne (pdf) staat alle actuele informatie. U vindt er ook informatie over hoe we omgaan met werk, dagbesteding, onderwijs, zak- en leefgeld. We organiseren ook de inzameling en uitgifte van goederen. Daar kunnen we u later deze week meer over vertellen.    

Alle actuele informatie staat op www.denhelder.nl/oekraine. Er is ook veel informatie voor Oekraieners beschikbaar in hun eigen taal.